ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC)

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC)

ประเภทอาคารสถาบัน อาคารทางศิลปวัฒนธรรม และอาคารทางศาสนา

ที่ตั้ง ศาลายา นครปฐม

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ อาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์

ผู้ครอบครอง  มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่สร้าง  

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2559

ประวัติเพิ่มเติม