LIMA DUVA

LIMA DUVA

ประเภทโรงแรม รีสอร์ท และอาคารนันทนาการ

ที่ตั้ง จังหวัดระยอง

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ IDIN ARCHITECTS CO., LTD

ผู้ครอบครอง  คุณสุพิชยะ ฉายเหมือนวงศ์ , คุณเดิมพัน อยู่วิทยา

ปีที่สร้าง  

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2559

ประวัติเพิ่มเติม