เดอะ ทับแขก กระบี่ บูทีค รีสอร์ท (ระยะที่ 2)

เดอะ ทับแขก กระบี่ บูทีค รีสอร์ท (ระยะที่ 2)

ประเภทโรงแรม รีสอร์ท และอาคารนันทนาการ

ที่ตั้ง ทับแขก กระบี่

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด

ผู้ครอบครอง  เดอะ ทับแขก กระบี่ บูทีค รีสอร์ท

ปีที่สร้าง  

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2559

ประวัติเพิ่มเติม