โรงแรมอินดีโก้

โรงแรมอินดีโก้

ประเภทโรงแรม รีสอร์ท และอาคารนันทนาการ

ที่ตั้ง ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด

ผู้ครอบครอง  บริษัท ปิยะสมบัติ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ปีที่สร้าง  

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2559

ประวัติเพิ่มเติม