ป่าในกรุง

ป่าในกรุง

ประเภท ประเภทอาคารพิเศษ

ที่ตั้ง เขตประเวศ กรุงเทพฯ

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ บริษัท สถาปนิก สเปซไทม์ จำกัด

ผู้ครอบครอง  สถาบันปลูกป่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ปีที่สร้าง  

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2559

ประวัติเพิ่มเติม