CHOUI FONG TEA CAFE

CHOUI FONG TEA CAFE

ประเภท ประเภทอาคารพานิชกรรม และอาคารสำนักงาน

ที่ตั้ง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ IDIN ARCHITECTS CO., LTD

ผู้ครอบครอง  คุณชัญญ่า วนัสพิทักษ์กุล

ปีที่สร้าง  

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2559

ประวัติเพิ่มเติม