อาคารสำนักงานเฉลิมฉลองวาระครบ 30 ปี แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ (PTTEP)

อาคารสำนักงานเฉลิมฉลองวาระครบ 30 ปี แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ (PTTEP)

ประเภท ประเภทอาคารพานิชกรรม และอาคารสำนักงาน

ที่ตั้ง อำเภอลานกระบือ จังหวัดพิษณุโลก

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ บริษัท ออฟฟิศ เอที จำกัด

ผู้ครอบครอง  บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด

ปีที่สร้าง  

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2559

ประวัติเพิ่มเติม