อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

ศาลาเฉลิมกรุง

ศาลาเฉลิมกรุง

ที่ตั้ง 66 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ ม.จ. สมัยเฉลิม กฤดากร

ผู้ครอบครอง บริษัทเฉลิมกรุง มณีทัศน์จำกัด

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2473 - 2476

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2537

ประวัติ

ศาลาเฉลิมกรุง มีประวัติที่โดดเด่นเนื่องจากก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการฉลอง 150 ปี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2479 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “ศาลาเฉลิมกรุง” เป็นอนุสรณ์ในการฉลองพระนครดังกล่าว อีกทั้งยังพ้องกับนามของสถาปนิกผู้ออกแบบคือ หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร

การก่อสร้างอาคารได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2473 โดยพระบาทสมเด็จประปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ รูปแบบอาคารเป็นแบบโมเดิร์น ในแนวบาวเฮาส์ เน้นความเรียบง่าย สง่างาม สื่อความหมายชัดเจนด้วยรูปทรงบริสุทธิ์

ศาลาเฉลิมกรุงได้เปิดดำเนินการ โดยฉายภาพยนตร์เสียงเป็นครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2476 นับว่าศาลาเฉลิมกรุงเป็นสถานมหรสพที่ให้ความบันเทิงแก่ประชาชนมากกว่า 70 ปี จนปัจจุบัน

 

Sala Chaloem Krung

Location Sala Chaloem Krung Road, Khwaeng Wang Buraphaphirom, Khet Phra Nakhon, Bangkok

Architect/Designer Mom Chao Samaichaloem Krisdakon

Proprietor Chaloem Krung Manitas Co., Ltd.

Date of Construction 1930 - 1933 AD

Conservation Awarded 1994 AD

History

Sala Chaloem Krung has an impressive history because it was built as part of a commemoration to Bangkok 150th Anniversary Celebration in 1936. King Rama VII thus named the theatre “Sala Chaloem Krung” meaning “City Celebration Pavilion”.

Construction began on 1st July 1930, with King Rama VII presided over the placing of Foundation Stone. The architecture is Modern, Bauhaus style designed by Mom Chao Samaichaloem Kridakon. It is simple, stately, and clearly interpretable by its pure form.

Sala Chaloem Krung had it Grand Opening held on Sunday, 2nd July, 1933 by showing a sound-on-film movie for the first time in Thailand. It has served as a theatre for longer than 70 years until today.