อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

The China House โรงแรมโอเรียนเต็ล

The China House โรงแรมโอเรียนเต็ล

ที่ตั้ง  ซอยเจริญกรุง 38  ถนนเจริญกรุง  กรุงเทพมหานคร

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  -

ผู้ครอบครอง  โรงแรมโอเรียนเต็ล เช่าจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ปีที่สร้าง  ประมาณ พ.ศ. 2466

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2537

ประวัติ

The China House  เดิมเรียกว่าอาคารพาโกด้า  เป็นอาคาร 2 ชั้น ก่ออิฐฉาบปูน  สถาปัตยกรรมยุควิคตอเรียนแบบเรือนขนมปังขิง  หลังคาปั้นหยา  กลางอาคารมีลานโล่ง  ตัวอาคารตกแต่งด้วยช่องเปิดโค้งและไม้ฉลุ อาคารนี้เดิมเป็นบ้านพักอาศัย  ปัจจุบันเป็นภัตตาคารจีนของโรงแรมโอเรียนเต็ล ซึ่งเปิดบริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2553  โดยได้ปรับปรุงให้เหมาะต่อการใช้สอย และตกแต่งภายในด้วยศิลปวัตถุจีน โรงแรมโอเรียนเต็ล ได้เช่าอาคารนี้จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  และได้บูรณะอาคารโดยพยายามรักษารูปแบบดั้งเดิม

 

The China House, Oriental Hotel

Location Soi Charoen Krung 38, Charoen Krung Road, Bangkok

Architect/Designer Unknow

Proprietor Oriental Hotel (rented from Crown Property Bureau)

Date of Construction circa 1923 AD.

Conservation Awarded 1994 AD.

History

The China House, originally called “Pagoda Building” is a Victorian architecture of Gingerbread style. It is 2-storey, hipped roof, with an open court in the middle area, featured with arched openings and fretwork decorations. The building was originally built as a residence, at present it is renovated as a Chinese restaurant operated by the Oriantal Hotel. The interior is beautifully decorated with Chinese art objects. The Oreinral Hotel has rented this house from the Crown Property Bureau.The building was restored with care and most of the originals have been preserved.