อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล หัวหิน

โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล หัวหิน

ที่ตั้ง  เลขที่ 1  ถนนดำเนินสะดวก  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  นาย เอ. รีกาซซี (A. Rigazzi)

ผู้ครอบครอง  การรถไฟแห่งประเทศไทย

ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2466

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2537

ประวัติ

โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล หัวหิน เดิมชื่อ “โฮเต็ลหัวหิน” สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยการรถไฟหลวง รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ หลังคามุงกระเบื้องว่าวสีแดง เมื่อแรกสร้างมีห้องพัก 14 ห้อง ก่อสร้างอย่างหรูหราไม่แพ้โรงแรมชั้นหนึ่งในเมืองกรุง สิ่งของเครื่องใช้บางอย่างส่งตรงมาจากยุโรป ประทับตราการรถไฟอย่างงเลิศหรู ลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของโรงแรมนี้คือเน้นการใช้ไม่ในตัวอาคาร เช่น ราวระเบียงเป็นไม้ทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นเสาไม้หุ้มปูน  เน้นรูปทรงหลังคาปั้นหยาให้เห็นผืนหลังคาชัดเจน  มีทางเดินและระเบียงกว้างขวาง มีหลังคาคลุม ทั้งนี้คือการประยุกต์สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกให้เข้ากับภูมิอากาศของไทย

หัวหินในอดีต เคยเป็นสถานที่พักตากอากาศที่หรูหราและเป็นที่นิยมในหมู่ชนชั้นสูงสมัยนั้น  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ ให้การรถไฟหลวงจัดสร้างโรงแรมที่พักที่หรูหราตามอย่างโรงแรมในยุโรปเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนชายทะเล และเป็นที่รักษาสุขภาพของพระบรมวงศานุวงศ์  ชาวต่างประเทศ  และคหบดีโดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ผู้บัญชาการรถไฟหลวง เป็นองค์อำนวยการสร้าง นายเอ. รีกาซซี  สถาปนิกชาวอิตาลีของการรถไฟหลวง เป็นผู้ออกแบบ

อาคารนี้ได้มีการใช้สอยมาโดยตลอด ดังนั้น รูปลักษณ์ดั้งเดิมของอาคารจึงได้รับการดัดแปลงไปบ้าง อย่างไรก็ดี เมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการใน พ.ศ. 2529  ก็ได้กำหนดให้อนุรักษ์อาคารและสวนไม้ดัดไว้ เพื่อสืบทอดประวัติศาสตร์ของโรงแรมรถไฟแห่งนี้

 

Hotel Sofitel Central Hua hin

Location 1 Damnoen Saduak Road, Amphoe Hua Hin, Prachuab Khiri khan Province

Architect/Designer Mr. A. Rigazzi Proprietor State Railway of Thailand

Date of Construction 1923 AD.

Conservation Awarded 1994 AD.

History

Hotel Sofitel Central Hua Hin was originally named “Hotel Hua Hin”. It was founded in King Rama VI’s reign by the Royal Railway. At first built,it comprised 14 room luxuriously decorated as a five-star hotel in Bangkok. Some of the tableware was imported from Europe, elegantly printed with the seal of the Royal Railway. Distinguishable charachteristics of this Colonial style hotel are the application of wood as building and decorative material, emphasis on the roof feature, the wide corridors and decks with shelters; these were intended to adapt the western building style to Thailand’s tropical climate.

Hua Hin in those days was the most luxurios resort was popular among members of high society. King Rama VI, therefore, assigned the Royal Railway to build luxurious hotel as those in Europe to serve as a seaside accommodation and healthcare center for members of Royal family, foreigners, and wealthy people. The project director was Prince Krommaphra Kamphaengphet Akhrayoithin, Commander of the Royal Railway, with Mr. A. Rigazzi, an Italian architect as project architect.

This hotel has been in continual use therefore, the original features have been partly adapted; however, it has been the policy of the State Railway of Thailand to conserve this place as part of their history.