อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานภาคกลางเขต 7

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานภาคกลางเขต 7

ที่ตั้ง  ถนนรอบพระธาตุ  บริเวณสวนราชานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  - 

ผู้ครอบครอง  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2473 

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2545 

ประวัติ 

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานภาคกลางเขต 7  ตั้งอยู่ ณ อาคารโรงเรียนพระนารายณ์เดิม  ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยพระครูลวบุรีคณาจารย์ (เนียม ภุมมสโร)  เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง  เมื่อแรกก่อตั้งใช้วัดเสาธงทองเป็นที่เรียน จนในปี พ.ศ. 2473  จึงได้ย้ายมาสร้างโรงเรียนถาวรขึ้นในบริเวณวัดร้างด้านเหนือวัดพระศรีมหาธาตุซึ่งปัจจุบันเป็นสวนราชานุสรณ์ เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น หลังคาปั้นหยา เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัติ  เสนาบดีกระทรวงธรรมการในขณะนั้น ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2473 

โรงเรียนพระนารายณ์ได้ย้ายไปอยู่ ณ ที่ตั้งใหม่ที่เคยเป็นค่ายทหาร ใน พ.ศ. 2481  โดยดำริของพันเอกหลวงพิบูลสงคราม จากนั้นโรงเรียนเดิมก็ได้อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานในพ.ศ. 2527  ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ขอใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลางเขต 7  ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ลพบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท และสิงห์บุรี 

Tourism Organization of Thailand 7th Regional Office, Centre Region 

Location Rob Phra That Road, Amphoe Mueang, Lop Buri Province 

Architect/Designer Unknow 

Proprietor Tourism Organization of Thailand 

Date of Construction 1930 AD. 

Conservation Awarded 2002 AD. 

History 

Tourism Organization of Thailand 7th Regional Office, Central Region is situated in the former school house of Phra Narai School, which was founded by Phra Kru Laeaburikhanachan, the abbot of Wat Sao Thong Thong, The school building was built in 1930 as a 2-storey wooden house with hipped roof, and was officially opened by Prince Rhaniniwat, the Minister of Education, on 8th February, 1930. 

Phra Narai School was moved to an area that was formerly a barracks in 1938, as initiated by Colonel Luang Phibulsongkhram. Afterward, the school came under care of the Fine Arts Department and was registered as National Monument in used  as their 7th Regional Office, which is responsible for 5 provinces namely Lop Buri, Nakhon Sawan, Uthai Thani, Chai Nat, and Sing Buri.