อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

อาคารเรือนกระจก สวนสัตว์ดุสิต

อาคารเรือนกระจก สวนสัตว์ดุสิต

ที่ตั้ง สวนสัตว์ดุสิต ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ มหาเสวกตรี พระยาบริหารราชมานพ

ผู้ครอบครอง องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีที่สร้าง สมัยรัชกาลที่ 7

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2545

ประวัติ

อาคารเรือนกระจกเป็นอาคารชั้นเดียว หลังคาปั้นหยาโครงสร้างเหล็ก มุงกระเบื้องดินเผาสีแดงตกแต่งด้วยไม้แกะสลักฉลุลาย เดิมเป็นโครงสร้างไม่ทั้งหมด ต่อมามีการต่อเติมห้องน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนประดับอาคารเป็นกระจกสีและคิ้วที่บัวหัวเสา

เรือนกระจกนี้เป็นส่วนสัตว์ดุสิต หรือ “เขาดิน” ที่เรารู้จักกันดี ซึ่งเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากเสด็จประพาสยุโรป และได้ทอดพระเนตรกิจการสวนสัตว์ในประเทศต่างๆ สวนสัตว์ดุสิตได้รับการพัฒนาปรับปรุงมาตลอด และยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมโดยเฉพาะสำหรับเด็กๆ มาจนปัจจุบัน

การก่อสร้างเรือนกระจกเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงสวนสัตว์ดุสิตในสมัยรัชกาลที่ 7 โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้มหาเสวกตรี พระยาบริหารราชมานพ เป็นผู้อำนวยการโครงการ เมื่อแรกสร้าง เรือนกระจกใช้เป็นที่รับรองเจ้านายชั้นสูง ส่วนในปัจจุบันใช้เป็นอาคารสำนักงานผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต

Glass House, Dusit Zoo

Location Dusit Zoo, Rama V Road, Khet Dusit, Bangkok

Architect/Designer Phraya Borihanratchamanop (Sorn Sonket)

Proprietor Zoological Park Organization

Date of Construction King Rama VII period.

Conservation Awarded 2002 AD.

History

The Glass House is a one-storey building with hipped roof decorated with carved wooden fretwork. The original structure was wooden buy toilet with reinforced concrete structure was added in later period. The house is decorated with coloured glass panes and mouldings at the capitals.

This building is part of Dusit Zoo, the first zoological park in Thailand founded during the reign of King Rama V after his vistits to European Countries. The zoo has been developed continually and has always been one of Bangkok’s most favorite spots, especially amongst children.

The construction of the Glass House was part of Dusit Zoo development project in the reign King Rama VII, who assigned Maha Swektri Phraya Borihanratchamanop as the project director. In those days, the Glass House was a reception hall for members of Royal Family. At present, it serves as office of the Director of Dusit Zoo.