อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

ศาลแขวงราชบุรี

ศาลแขวงราชบุรี

ที่ตั้ง  ถนนวิชิตสงคราม  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  -

ผู้ครอบครอง  กระทรวงยุติธรรม

ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2449

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2532

ประวัติ

อาคารศาลแขวงราชบุรี เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น  สถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์รีไววัลผสมวิคตอเรียน  จุดเด่นคือหลังคาจั่วซึ่งออกแบบให้มีความชันมากกว่าลักษณะจั่วคลาสสิคต้นแบบ  ที่หน้าจั่วประดับ พระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  หน้าต่างเป็นซุ้มโค้งกลม (round arch)  โชว์แนวเสาโดยลดระดับผนังให้ลึกเข้าไป  ช่องแสงเหนือบานประตูหน้าต่างเป็นไม้ฉลุ ภายในส่วนกลางเป็นโถง  มีบันไดขึ้นชั้นบนจากด้านหน้า  และด้านหลังซึ่งเป็นบันไดทางขึ้นเฉพาะสำหรับผู้พิพากษ  ผนังภายในมีแผงประดับเป็นไม้ฉลุลวดลายงดงามอย่างเรือนขนมปังขิง ศาลแขวงราชบุรี  สร้างขึ้นเมื่อ ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2449)  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็นที่ทำการศาลมณฑลราชบุรี  ต่อมาในปี พ.ศ. 2476  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัฐบาลได้ยกเลิกศาลมณฑลราชบุรี แล้วตั้งขึ้นเป็นศาลจังหวัด  อาคารนี้จะเป็นที่ทำการศาลจังหวัดมาจนปี 2500  จึงเปลี่ยนเป็นที่ทำการศาลแขวงมาจนปัจจุบัน  และได้รับการขึ้นทะเบียบโบราณสถานเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2520

 

Ratchaburi Municipal Court

Location Wichitsongkhram Road, Amphoe Mueang, Ratchaburi Province

Architect/Designer Unknow

Proprietor Ministry of Justice

Date of Construction 1906 AD.

Conservation Awarded 1989 AD.

History

Ratchaburi Municipal Court is a 2-storey, brick masonry building, a combination of Renaissance Revival and Victorian style. Its distinguished feature is a gable roof, which is intentionally designed to be steeper than its Classic prototype, decorated with the Royal Seal of King Rama V. The fagade comprises round arched windows, superimposed pilasters created by setting back the walls, and wooden fretwork light windows. The entrance leads to a hall with a front staircase, which is used by the public, another staircase is at the rear which is reserved only for the judges. Interior partitions are finely decorated with wooden fretwork, similar to a gingerbread house. The Ratchaburi Municipal Court was built as Ratchaburi Monthol Court in 1906 AD. Later in the reign of King Rama VII, the Monthol Court was changed to Provincial Court and the building had been used as the Provincial Court until 1957, then it has become a Municipal Court until the present day. This historic courthouse has been registered as a National Monument since 11th May, 1977.