อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

ที่ตั้ง  318  ถนนเขื่อนธานี  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  -

ผู้ครอบครอง  กรมศิลปากร

ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2461

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2532

ประวัติ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำจังหวัดแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กรมศิลปากรจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นสถาบันด้านการอนุรักษ์ จัดแสดงและเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น อาคารพิพิธภัณฑ์นี้เดิมเป็นศาลากลางจังหวัด ก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2461 รัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตัวอาคารเป็นแบบโคโลเนียลที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมแบบนีโอปัลลาเดียน เป็นอาคารชั้นเดียว  หลังคาปั้นหยามุงกระเบื้องว่าว หันหน้าทางทิศเหนือ คือหันหน้าเข้าทุ่งศรีเมืองเน้นทางเข้าที่มุขด้านหน้าซึ่งมีแผงประดับรูปโค้งตกแต่งด้วยปูนปั้น มีตัวอักษรปูนปั้นเขียนว่า “ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี” และมีครุฑประดับที่ส่วนยอด ต่อมา เมื่อบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น ศาลากลางจังหวัดนี้ก็คับแคบไม่พอเพียงต่อการใช้สอย ทางจังหวัดจึงได้ก่อสร้างศาลากลางหลังใหม่ขึ้น ณ ด้านตะวันตกของทุ่งศรีเมือง และย้ายที่ทำการไปเมื่อ พ.ศ. 2511 ศาลากลางเก่าจึงได้ใช้เป็นที่ทำการของหน่วยงานราชการอื่นๆ จนถึง พ.ศ. 2526  นายบุญช่วย  ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบอาคารศาลากลางเก่านี้แก่กรมศิลปากร  เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำจังหวัดและได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2532

 

Ubon Ratchathani National Museum

Location 318 Khuean Thani Road, Tambon Nai Mueang, Amphoe Mueang, Nakhon Phanom 

Province Architect/Designer Unknown

Proprietor Fine Arts Department

Date of Construction 1918 AD.

Conservation Awarded 1989 AD.

History

Ubon Ratchathani National Museum is the first provincial museum in the North-eastern Region. It has been established as a center for conservation, exhibition and promotion of local cultural heritage by the Fine Arts Department, Ministry of Culture. The museum building was formerly a Provncial Hall. It was built in 1918, King Rama VI’s reign. The architecture is Colonial, with Neo-Palladian influences. It is one-storey, hipped roof with cement roof tiles, facing north which is the direction towards Thung Si Mueang. The front porch is emphasized by a fractable installed with a plaque of Ubon Ratchathani Provicial Hall, and a Garuda at the top. Later, the town was much developed that the old Provincial Hall became too crowed, therefore, a new Provincial Hall was constructed to the west of Thung Si Mueang . In 1968, the provincial office was moved out, and the old hall was used as an office building for some government organizations until 1983, Mr. Boonchuai  Srisarakham, Governor of Ubon Ratchathani gave the building to the Fine Arts Department to be rehabilitated as a provincial museum. This museum was officially opened on 30th June, 1989, presided over by HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn.