อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (หอศิลป์ถนนเจ้าฟ้า)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (หอศิลป์ถนนเจ้าฟ้า)

ที่ตั้ง เลขที่ 2 ถนนเจ้าฟ้า แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ นายคาร์โล อัลเลกรี (Carlo Allegri) วิศวกรชาวอิตาลี

ผู้ครอบครอง กรมศิลปากร

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2445

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2532

ประวัติ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป หรือที่เรียกว่าหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้านั้น เดิมเป็นอาคารที่มีความสำคัญยิ่งในด้านเศรษฐกิจ คือเป็นสถานที่ผลิตเงินตรา เรียกว่า “โรงกระษาปณ์สิทธิการ” สร้างขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2445 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี คือ นายคาร์โล อัลเลกรี รูปแบบสถาปัตยกรรมนีโอปัลลาเดียน ที่โค้งประดับจั่วมุขด้านหน้าทำปูนปั้นรูปตราแผ่นดินสมัยรัชกาลที่ 5 ผังของกลุ่มอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมล้อมรอบลานโล่ง (Court) เป็นที่ตั้งของถังเก็บน้ำโครงสร้างเหล็กสร้างขึ้นพร้อมตัวอาคาร ซึ่งมีรูปแบบที่น่าสนใจ

โรงกระษาปณ์สิทธิการแห่งนี้สร้างขึ้นแทนโรกษาปณ์เดิมที่ตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อแรกสร้างเป็นโรกษาปณ์ที่ทันสมัยมาก เครื่องจักรต่างๆ เป็นเครื่องจักรไฟฟ้าสั่งมาจากยุโรป สามารถผลิตเหรียญได้วันละ 80,000 – 100,000 บาท โดยได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2445 และได้ใช้เป็นโรกษาปณ์จนถึงปี 2511 จึงได้ย้ายไป ต่อมาในพ.ศ. 2517 กระทรวงการคลังได้มอบอาคารและที่ดินของโรกษาปณ์เดิมให้แก่กรมศิลปากร

สถาปัตยกรรมที่งามสง่าของตัวอาคาร อีกทั้งที่ว่างภายในที่เป็นโถงโล่งกว้าง ผนังหนาทึบของโรกษาปณ์นั้นสามารถนำมาปรับให้เหมาะกับการจัดแสดงงานศิลปกรรมได้เป็นอย่างดี กรมศิลปากรจึงได้จัดแสดงและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ร่วมสมัย เรียกว่า “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2521 และได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯมาจนปัจจุบัน

 

The National Gallery (Thanon Chaofa Art Gallery)

Location Chaofa Road, Khwaeng Phra Borommaharatchawang, Khet Phra Nakhon, Bangkok

Architect/Designer Mr. Carlo Allegri

Proprietor Fine Arts Department

Date of Construction 1902 AD

Conservation Awarded 1989 AD

History

The National Gallery or Thanon Chaofa Art Gallery was originally the royal mint named “Roang Krasap Sitthikan”. It was built circa 1902, the reign of King Rama V, designed by an Italian engineer, Mr. Carlo Allegri, in Neo-Palladian style. The entrance porch is decorated with the Emblem of Thailand in King Rama V period on the pediment. The plan is rectangular surrounding an open court where a water tank, also an original building, with steel structure stands. At first built this mint was very advanced with high technology machines imported from Europe which manufactured coins up to 80,000-100,000 baht per day. The mint was officially opened in 1902 and had operated until it was moved in 1968. In 1974, the property was given to the Fine Arts Department who has it rehabilitated as an art gallery, a suitable function for its space and form. The gallery was opened on 8th August, 1978, presided over by HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn.