บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี

บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี

ประเภท ประเภทโครงการปรับปรุงอาคารเดิม

ที่ตั้ง จังหวัดจันทบุรี

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ อาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์

ผู้ครอบครอง  บริษัท จันทบูรรักษ์ดี จำกัด

ปีที่สร้าง  

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2559

ประวัติเพิ่มเติม