อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ

กลุ่มอาคารวิลล่าโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ

ที่ตั้ง 50, 54 ถนนบางแสนสาย 1 ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130

ออกแบบ/บูรณะ โดย บริษัทบางแสนมหานคร จำกัด

ผู้ครอบครอง บริษัทบางแสนบีชรีสอร์ท จำกัด

ปีที่สร้าง 2486

ประวัติ

อาคารเหล่านี้เดิมกรมโยธาเทศบาลออกแบบขึ้นเป็นบ้านสำเร็จรูป และสร้างขึ้นเป็น จำนวน 50 หลัง ที่สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเป็นที่พักของผู้เข้าร่วม ประชุมองค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (เรียกโดยย่อว่า ส.ป.อ. หรือซีอาโต้ ตามชื่อภาษาอังกฤษว่า South East Asia Treaty Organization S.E.A.T.O.) ซึ่งจัดการประชุมขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 เมื่อการประชุมผ่านพ้น ไปแล้ว รัฐบาลในขณะนั้นจึงมีมติให้ย้ายอาคารรวม 40 หลัง มาสร้างขึ้นที่โรงแรมแสนสำราญ อันเป็นสถานพักตากอากาศที่รัฐบาลสร้างขึ้น ณ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มาตั้งแต่ พ.ศ. 2486 แล้ว และสันนิษฐานว่าคงมีการก่อสร้างอาคารเพื่อการพักตากอากาศ ในรูปแบบเดียวกันหรือคล้ายกันเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก

แต่เดิมโรงแรมแสนสำราญอยู่ในความดูแลของกรมโยธาเทศบาลและสำนักงานสลาก กินแบ่งรัฐบาล ต่อมาจึงมีการโอนเป็นสมบัติขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ท.ท.ท.) และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงแรมบางแสน บีชรีสอร์ท ปัจจุบันทางท.ท.ท.ให้เอกชนเช่าพื้นที่ และดำเนินการปรับปรุงอาคารต่างๆให้ได้มาตรฐานโรงแรมที่ทันสมัย แต่ยังคงสงวนรักษารูปลักษณ์อาคารตลอดจนผังบริเวณของเดิมไว้ได้ดี โดยเปลี่ยนชื่อโรงแรมเป็น โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ

อาคารเหล่านี้เป็นอาคารโครงสร้างไม้ยกพื้นตั้งอยู่บนตอม่อคอนกรีต แบ่งตามรูปทรง หลังคาได้เป็นสามแบบ คือ แบบจั่วเอ-เฟรม (A-Frame) แบบจั่วลาด และแบบเพิงแหงน มีลักษณะเด่นที่การออกแบบให้ประหยัดแต่ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ในประเทศไทย ทั้งยังยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดและส่วนประกอบได้ตามต้องการ ปัจจุบันบริษัทบางแสนบีชรีสอร์ท จำกัด ได้ปรับปรุง วิลล่า โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ แบ่งเป็น 6 ประเภท ลักษณะของวิลล่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพียงแต่ในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนวัสดุ มุงหลังคาใหม่บางส่วน เป็นกระเบื้องรอนคู่ประตู หน้าต่าง

Bangsaen Heritage Hotel Villas

Location 50,54 Bangsaen Sai 1 Road, Tambon Saen Suk, Muang Chonburi 20130

Designed/restored by Bangsaen Mahanakorn Limited 

Owner Bangsaen Beach Resort Company Limited   

Year Built 1943

History

These 50 villas were prefabricated homes originally designed and constructed by the Department of Public and Municipal Works. Located at Bang Poo seaside resort of Samut Prakarn Province, the villas were to facilitate participants of the South East Asia Treaty Organization meeting (or S.E.A.T.O. in short) held in Bangkok from February 23 to 25, 1955. After the meeting, the then government decided to have 40 of the villas relocated to San Samran Hotel, a recreation facility built by the government since 1943 at San Suk Sub-district, Muang Chonburi. It was assumed that a number of constructions of the villas of similar design were added later.

San Samran Hotel was formerly managed by the Department of Public and Municipal Works and the Government Lottery Office. It was later transferred to the Tourism Authority of Thailand (TAT) and was renamed Bang Saen Beach Resort. The TAT rented out the property to private sectors and restored the buildings to meet the standard of modern hotels while maintaining its original design and layout plan. The name was changed again to Bang Saen Heritage Hotel.

These wooden structured villas were raised on concrete foundation pillars and can be categorized into three designs by the shapes of the roof; A-Frame, gable and mono-pitched roofs. The outstanding characteristics of the villas are the cost-saving design yet modern that corresponds to the tropical climate of Thailand while being flexible enough to be adjusted or modified however needed.

Bang Saen Beach Resort Company has recently renovated the Villas of Bang Saen Heritage Hotel into six types. While the original design of the villas remains, parts of the roofing were replaced with carved tiles.