อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

อาคารระมิงค์ทีเฮาส์สยามศิลาดล

อาคารระมิงค์ทีเฮาส์สยามศิลาดล

ที่ตั้งเลขที่ 158 ถนนท่าแพ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ครอบครอง นิตย์ และ เพ็ญพรรณ วังวิวัฒน์

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2458

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2547

ประวัติ

อาคารระมิงค์ ทีเฮาส์ สยามศิลาดล ตั้งอยู่ริมลำน้ำแม่ข่า เดิมเป็นบ้านของขุนอนุกรบุรี ต้นตระกูลนิมากร ท่านเป็นคนไทยเชื้อสายจีน ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นขุนในสมัยรัชกาลที่ 6 ในสมัยท่านขุนอนุกรบุรี บ้านหลังนี้ได้เปิดเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างชื่อร้านหนิ่มเฉี่ยวฉวด หลังจากท่านขุนอนุกรบุรีถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2495 ทายาทของท่านคือนายบรรยงค์ นิมากร ได้เปิดเป็นคลีนิคชื่อว่าคลีนิคหมอสมโพธิ ต่อมาได้ขายให้นายนิตย์ วังวิวัฒน์ เจ้าของกิจการชาระมิงค์เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2529 หลังจากนั้น คุณนิตย์ได้ให้ผู้อื่นเช่าบ้านทำเป็นร้านอาหารอิตาเลียน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2545 จึงได้เข้ามาดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูอาคารซึ่งขณะนั้นมีสภาพทรุดโทรมมาก และเปิดเป็นร้านน้ำชาชื่อว่า ระมิงค์ ทีเฮาส์ สยามศิลาดล เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546

อาคารระมิงค์ ทีเฮาส์ สยามศิลาดล เป็นอาคารไม้สักขนาดใหญ่ 2 ชั้น รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก มีคอร์ทเปิดโล่งตรงกลาง ชั้น 2 มีระเบียงด้านหน้าอาคารและภายในล้อมรอบคอร์ท ราวระเบียงเป็นไม้ฉลุโปร่ง มีลวดลายละเอียดงดงาม ชายคาและช่องแสงเป็นไม้แกะสลักและฉลุโปร่งเช่นกัน นับเป็นตัวอย่างบ้านร้านค้ารูปแบบหนึ่งของยุครัชกาลที่ 6 ที่มีการก่อสร้างและตกแต่งอย่างประณีตสวยงาม

ในการบูรณะอาคารมีอาจารย์ศิริพร กรรณกุลสุนทร อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้ออกแบบวิธีการอนุรักษ์ตามหลักวิชาการ โดยการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย และเสริมส่วนประดับตกแต่ง เช่น ลวดลายไม้แกะสลักที่ขาดหายให้สมบูรณ์ตามรูปแบบเดิม ในด้านการใช้สอยมีการเพิ่มเติมห้องน้ำเพราะอาคารเดิมมีเพียงห้องเดียว อาคารระมิงค์ ทีเฮาส์ สยามศิลาดล ถือเป็นตัวอย่างของการรักษามรดกสถาปัตยกรรมควบคู่ไปกับกิจกรรมร่วมสมัยที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากพอที่จะรักษาอาคารนั้นไว้ได้

 

Raming Tea House Siam Celadon

Location 158 Tha Phae Road, Tambon Chang Moi, Amphoe Mueang, Chiang Mai Province

Proprietor Nit & Phenphan Wangwiwat

Construction Date 1915

Conservation Awarded 2004

History

Raming Tea House Siam Celadon was constructed on the bank of Mae Kha waterway. It was originally a residence of Khun Anukonburi, a Thai-Chinese who was the founder of Nimakon family and confered the title “Khun” during the reign of King Rama VI. This building had been used as a construction supply store called “Nim Chiao Chuat”.

After Khun Anukonburi’s demise in 1952, Mr. Banyong Nimakon, his heir, changed itsfunction into a clinic called “Dr. Somphot Clinic”. On 6th August 1986, the building was sold toMr. Nit Wangwiwat, the owner of “Raming Tea” business. Mr. Nit rented out the house, whichbecame an Italian restaurant until 2002. Regarding its deteriorated condition, Mr. Nit and Mrs. Phenphan, his wife, had the house restored and converted to Raming Tea House Siam Celadon, officially opened on 1st August 2003.

It is a large 2-storey teakwood building in Colonial architecture with an open court in the middle. Distinguished features are terraces, accentuating the front of its second floor and surrounding the open court inside, whose balustrades were made of delicate wood carvings and open-works. The eaves and headlights were also decorated with wooden open-works. It is a model for shop houses in the reign of King Rama VI that favoured elaborate decorations and adornments.