บ้านเลขที่ 53 ถนนท่ากว๊าน

บ้านเลขที่ 53 ถนนท่ากว๊าน

ที่ตั้ง เลขที่ 53 ถนนท่ากว๊าน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้ครอบครอง จันทรศรี พิสิษฐ์กุล

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2553

ประวัติ

บ้านเลขที่ 53 ถนนท่ากว๊าน สร้างโดยหลวงพิสิษฐ์กัยกร คหบดีเมืองพะเยาซึ่งมาจากเมืองจีน มาประกอบกิจการโรงเหล้า ในบริเวณกว๊านพะเยาเป็นผู้สร้างบ้านเพื่อเป็นบ้านพักอาศัย ในอดีตเคยใช้เป็นหน่วยมาลาเรีย เป็นเวลา 4 – 5 ปี จากนั้นเคยให้ฝรั่งเช่าระหว่างที่ก่อสร้างถนนระหว่างลำปางสู่เชียงราย และเปิดกิจการเป็นโรงแรมชื่อชายกว๊าน ปัจจุบัน เป็นบ้านพักอาศัยของคุณยายจันทรศรี พิสิษฐ์กุล ผู้เป็นเหลนสะใภ้ของหลวงพิสิษฐ์กัยกร

บ้านเลขที่ 53 ถนนท่ากว๊าน เป็นบ้าน 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนชั้นบนเป็นไม้ หลังคาปั้นหยาผสมหลังคาจั่วมุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์รูปว่าว ทางเข้าด้านหน้าอาคารเป็นระเบียงทั้งชั้นล่างและชั้นบน หน้าต่างชั้นล่างเป็นบานเปิดคู่ลูกฟักไม้ หน้าต่างชั้นบนเป็นบานเปิดคู่เกล็ดไม้ ประตูเป็นบานเปิดคู่ลูกฟักไม้ เหนือประตูและหน้าต่างเป็นช่องแสง ภายในบ้านยังคงรักษาเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านดั้งเดิมไว้

บ้านเลขที่ 53 ถนนท่ากว๊าน ถือเป็นตัวอย่างของอาคารที่สร้างโดยคหบดีชาวจีนที่หลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่หลังในเมืองพะเยา ถือเป็นอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมที่ควรได้รับการอนุรักษ์สืบต่อไป

House No. 53 at Tha Kwan

Location 53 Tha Kwan Road, Amphoe Mueang, Phayao Province

Proprietor Chantarasri Phisitkul

Conservation Awarded 2010

History

House No. 53 at Tha Kwan was constructed by Luang Phisit Kaiyakorn, a wealthy person who migrated from China and operated his business in a tavern in Kwan Phayao. The house was built as his permanent residence. The building has 2-storey, the upstairs is made of wood and the downstairs is made of ferro concrete. Its windows are dual louver blades and with decorative mirrors similar to western styles.

In the past this place had been used as a Malaria Department for about 4-5 years. Sometime later, foreigners rented this place for to reside in during the road construction between Lampang to Chiang Rai. It was then transformed into a hotel named “Chai Kwan”. Today it is a residence of Chantarasri Phisitkul, a great grandchild in-law of Luang Phisit Kaiyakorn.