อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

หอประชุมคริสตจักที่ 2

หอประชุมคริสตจักที่ 2

ที่ตั้ง ถนนรัตนาเขต ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สถาปนิก / ผู้ออกแบบ นายแพทย์วิลเลียมเอ.บริกส์

ผู้ครอบครอง สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2446

ปีที่ได้รับรางวัลพ.ศ. 2555 พ.ศ. 2416

ประวัติ

มิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนได้ตั้งโรงเรียนสำหรับสอนเด็กผู้หญิงชื่อว่าโรงเรียนสตรีวิชาคาร หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า โรงเรียนบ้านใต้ โดยนายแพทย์เอบริกส์ได้สร้างโรงเรียนเป็นแบบห้องโถงเล็กๆ ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2477 อาจารย์อมร ดวงเนตร ได้รวมโรงเรียนชายบริกอนุสรณ์ (โรงเรียนบ้านเหนือ) กับโรงเรียนสตรีวิชาคารเป็นโรงเรียนเดียวกันในชื่อใหม่ว่า โรงเรียนคริสเตียนวิทยาคม (ปัจจุบันคือโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม) ที่ถนนอุตรกิจ เชิงดอยงำเมือง เมื่อโรงเรียนสตรีวิชาคารได้ถูกยุบรวมแล้วคริสจักตรที่ 2 ได้เข้ามาใช้ห้องโถงเป็นหอประชุมและที่นมัสการพระเจ้า ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2482 - 2488) ทางรัฐบาลได้สั่งให้ชาวคริสต์ระงับกิจกรรมทางศาสนาทุกอย่าง และกองทัพญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองอาคารหลังนี้ ก่อนรัฐบาลจะคืนให้หลังจากยุติสงคราม

หอประชุมหลังนี้ก่ออิฐถือปูนตามสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล เช่นเดียวกับโบสถ์คริสจักรที่ 1 เวียงเชียงราย มีจุดเด่นที่ปล่องไฟด้านทิศเหนือของตัวอาคาร ที่มุขด้านหน้าของตัวอาคารก่อนเป็นเสาสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ 4 ต้น เพื่อรองรับแผงหน้าจั่วที่เป็นแผ่นไม้ตีซ้อนเกล็ดทาสีขาว ตรงกลางของแผงหน้าจั่วทำช่องปิดเปิดได้ หลังคาเป็นโครงไม้มุงกระเบื้องลอน

อาคารหลังนี้ได้รับการซ่อมแซมเมื่อ พ.ศ. 2554 โดยทำการทาสีและฉาบปูนใหม่บางส่วน ทางคริสตจักรจะเปิดใช้ในงานพิธี และงานสำคัญ

Conference Hall of Christ Church Region 2, Chiang Rai

Location Rattanakhet Road, Tambon Wian, Amphoe Mueang, Chiang Rai Province

Architect / Designer Dr. William A. Briggs

Proprietor Church of Christ in Thailand (C.C.T.)

Date of Construction 1903

Conservation Awarded 2012

History

In 1873, Dr. William A. Briggs of the American Presbyterian Missionary Team built a small school for girls named Satri Wichakan School or commonly called Ban Tai School. Later in 1934, the teacher, Amorn Duangnet, had included a school for boys named Chai Brig Anusorn School (Ban Nue School) to be the same school with a new name of Christian Wittayakom School, which now is Chiang Rai Wittayakom School located on Utrakit Road. Then, the Christ Church Region 2 had used the former hall of Satri Wichakan School to be a conference hall and to pay respect to God. During the World War II (1939-1945), the Japanese army occupied this hall.

It was returned to the Christ Church Region 2 after end of the war. It is a brick masonry hall in the Colonial architectural style. The prominent character is the chimney on the North of the building. The front porch of the building has 4 pillars to support the gable. There is a window in the center of the gable. The roof is a woodwork covered with carved

This hall was repaired in 2011 with new paint and plaster. It has been used when there is an important ceremony.