อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

บ้านพักของบาทหลวงวัดเซนต์ปอล

บ้านพักของบาทหลวงวัดเซนต์ปอล

ที่ตั้ง วัดเซนต์ปอล หมู่ 9 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ครอบครองวัดเซนต์ปอล

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2447

ปีที่ได้รับรางวัลพ.ศ. 2554

ประวัติ

วัดเซนต์ปอล สร้างขึ้นในสมัยบาทหลวงอันตน ชมิตต์ ซึ่งปกครองวัดในช่วง พ.ศ. 2409 – 2447 โดยบาทหลวงได้นำเงินบริจาคของคริสตชนมาซื้อที่ดินและสร้างวัด ในระยะเวลาต่อมาได้มีการสร้างบ้านพักของบาทหลวง หอระฆัง วัดน้อยบ้านพักภคินี โรงเรียนยุ้งข้าว และสุสาน บ้านพักบาทหลวงวัดเซนต์ปอลในอดีตนอกจากเป็นที่พักอาศัยของบาทหลวงประจำวัดแล้ว ยังเป็นที่พักรับรองสำหรับพระสงฆ์จากวัดอื่นๆ ที่เดินทางมาด้วยเรือผ่านบริเวณนี้อีกด้วย

บ้านพักของบาทหลวงวัดเซนต์ปอล สร้างโดยคุณพ่อจอง การิเย่ร์ ตั้งแต่ยังเป็นปลัดในสมัยบาทหลวงแปร์เบต์ เป็นอาคาร ไม้สัก 2 ชั้น ผังพื้นอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 15 เมตร และยาว 30 เมตร ชั้นล่าง ประกอบด้วยห้องประชุม ตั้งอยู่ด้าน ทิศตะวันออกของอาคาร และห้องเก็บของ 2 ห้อง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอาคาร บริเวณโดยรอบของห้องทั้ง 3 เป็นโถงทางเดินซีเมนต์ประดับกระเบื้องเซรามิคจากประเทศอิตาลี มีผนังตีระแนงเกล็ดไม้ทางนอนประกอบหน้าต่างบานเกล็ดไม้โดยรอบทั้ง 3 ด้านของชั้นล่าง ตรงกึ่งกลางของโถงทางเดินด้านทิศใต้มีประตูบานเฟี้ยมเปิดเข้าสู่บันไดไม้ซึ่งอยู่กึ่งกลางของชานพัก ต่อจากชานพักนี้บันไดแยกซ้ายและขวาเชื่อมต่อโถงทางเดินด้านทิศใต้ของชั้นบน ชั้นบนประกอบด้วยห้องนอน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ห้องเก็บของและห้องรับแขกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก พื้นที่ตอนกลางเป็นโถงโล่ง สามารถมองเห็นพื้นที่โล่งด้านหลังอาคารได้ มีโถงทางเดินโดยรอบทั้ง 4 ด้าน และมีลูกกรงไม้เป็นราวกันตก พื้นของชั้นบนทั้งหมดเป็นไม้ ผนังด้านนอกของโถงทางเดินทางทิศตะวันตกและตะวันออกประดับด้วยหน้าต่างบานเกล็ดไม้ ประตูและหน้าต่างของบ้านพักทั้งหมดเป็นบานเปิดคู่ไม้ เหนือช่องประตูและหน้าต่างเป็นช่องระบายอากาศทำด้วยลูกกรงเหล็ก หลังคาอาคารเป็นรูปทรงปั้นหยาตามแบบนิยมในยุคสมัยนั้น กระเบื้องมุงหลังเดิมเป็นกระเบื้องว่าว ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกระเบื้องลอนคู่ บ้านพักมีการตกแต่งด้วยประติมากรรมนักบุญเปาโล และเครื่องเรือนไม้ซึ่งมีความกลมกลืนกับตัวอาคาร

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บ้านพักของบาทหลวงวัดเซนต์ปอล ได้รับการทำนุบำรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ และเนื่องด้วยมีการใช้อาคารตลอดเวลา สภาพอาคารจึงไม่เสื่อมโทรมมากนัก มีการซ่อมแซมส่วนประกอบอาคารเป็นครั้งคราวตามสภาพ ในช่วง พ.ศ. 2532 สมัยของบาทหลวงฟรังซิสซาเวียร์ ประกอบ อนันต์พันธุ์ มีการเปลี่ยนโครงสร้างหลังคาและกระเบื้องหลังคาทั้งหมด จากกระเบื้องว่าวเป็นกระเบื้องหลังคาลอนคู่ที่มีน้ำหนักเบากว่า ปัจจุบัน ทางวัดกำลังดำเนินการหาทุนเพื่อการอนุรักษ์บ้านพักบาทหลวงให้อยู่ในสภาพที่ดีต่อไป

Residence of the Priests of St. Paul Catholic Church

Location St. Paul Catholic Church, Mu 9, Tambon Bangteenpet, Amphoe Mueang, Chachoengsao Province

Proprietor St. Paul Catholic Church

Date of Construction 1904

Conservation Awarded 2011

History

St. Paul Catholic Church was built during the time of Father Anton Schmitt ruled the church from 1866-1904. He bought the land and built the church from the donation money. The residence of priests, the bell tower, the small monastery, the residence of nuns, the school and the tomb were built afterwards.

The residence of priests is a 2-storey building made of teakwood. The plan is a rectangular pattern of 15 metres long and 30 metres wide. The first floor consists of a meeting room in the East of the building and 2 storage rooms in the West of the building. The hallway is decorated with ceramic tiles from Italy. The second floor consists of bedrooms in the West while a storage room and guestrooms are located in the East. From the central open hall, we can see the open space behind the building. The floor is made of wood. The hipped roof is covered with carved tiles. Previously, the origin hip roof was covered kite shaped concrete roof tiles. Inside the residence, it is decorated with a sculpture of St. Paul and wooden furniture.

The residence has been preserved in good condition since they still use it. Presently, the church has tried to raise funds to maintain the residence as a valuable architectural building of the province.