อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

วิหารวัดภูมินทร์

วิหารวัดภูมินทร์

ที่ตั้ง  33  บ้านภูมินทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  -

ผู้ครอบครอง  วัดภูมินทร์

ปีที่สร้าง  สันนิษฐานว่าวิหารหลังปัจจุบันสร้าง พ.ศ. 2410

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2545

ประวัติ

วิหารวัดภูมินทร์เป็นอาคารจตุรมุข สถาปัตยกรรมล้านนาฝีมือช่างไทลื้อ  หลังคาซ้อน 3 ชั้น 2 ตับ  หน้าบันไม้แกะสลักปิดทองประดับกระจก  ที่ตัวอาคารมีประตูและบันไดทั้งสี่ทิศ ที่เด่นคือด้านหน้าและด้านหลังเป็นบันไดนาค ทำเป็นรูปนาค 2 ตัว เลื้อยขนาบข้างบันได โดยหัวนาคอยู่ทางบันไดหน้า และหางนาคอยู่ทางบันไดหลังแปลกตาน่าชมเป็นอย่างยิ่ง

ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง 4 องค์  ซึ่งหมายถึงอดีตพระพุทธเจ้า ปางมารวิชัย หันหลังเข้าหากันล้อมแกนกลางย่อมุมไม้สิบสอง  องค์ประกอบอาคาร เช่น เสา และโครงสร้างหลังคาปิดทองล่องชาดผนังเป็นภาพจิตรกรรมฝีมือช่างไทลื้อ  ช่วงบนเป็นภาพพุทธประวัติ  ช่วงล่างเป็นภาพชีวิตผู้คนชาวน่านในอดีตจิตรกรรมนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวัดที่มีชื่อเสียงมาก

พงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่าวัดภูมินทร์สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2139  โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ ผู้ครองนครน่าน  แต่จากรูปแบบของวิหารสันนิษฐานว่าน่าจะก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์ขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2410-2418 คือช่วงที่กล่าวว่ามีการบูรณะครั้งใหญ่  ซึ่งตรงกับปลายรัชกาลที่ 4 – ต้นรัชกาลที่ 5 ยุครัตนโกสินทร์

Vihara, Wat Phumin

Location 33 Ban Phumin, Tambon Nai Mueang, Amphoe Muaeng, Nan Province

Architect/Designer Unknow

Proprietor Wat Phumin

Date of Construction circa 1867 AD.

Conservation Awarded 2002 AD.

History

The Vihara at Wat Phumin is a four-porched hall of Lanna style with 3-tiered and 2-planed roof decorated at the pediments with gilded woodcarvings and coloured glass mosaics. There are 4 sets of steps to the terrace around the hall, leading to the 4 gates of the porches. The front and back steps are particularly made to appear that they are flanked by 2 Nagas, with their heads at the front and their tails extend to the back which is a ubique and extraordinary feature.

The Vihara is enshired with 4 Buddha images, representing the Past Buddhas, in Maravijaya posture, seatef around a central core. The interior elements are decorated with gilded red lacquer and mural paintings by Thai-Lue atrtists depicting the life of the Buddha on the upper parts of the wall and the lowers parts depicts local life of Nan people in those days. These paintings are very special and famous that they are considered amongst the most beautiful in Thailand.

Legend say that the temple was built in 1596, however, the style of the Vihara indicates that it should be dated circa 1867 – 1875, when a major restoration was recorded, or during late King Rama IV to early King Rama V period.