อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

อาคารพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า)

อาคารพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า)

ที่ตั้ง  เลขที่ 802 ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

สถาปนิก / ผู้ออกแบบ ช่างชาวญวนชื่อ กูบาเจริญ 

ผู้ครอบครอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2458  

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2555 

ประวัติ 

อาคารจวนผู้ว่าราชการจังหวัด (หลังเก่า) เดิมเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระยาอดุลยเดชสยามเมศวรภัคดีพิริยพาหะ (อุ้ย  นาครทรรพ) เทศาภิบาลมณฑลอุดรธานีซึ่งต่อมาได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคนแรก หลังจากนั้นท่านได้ขายอาคารให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อใช้เป็นบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  ในปีพ.ศ.2498 มีการปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  หลังจากนั้นอาคารได้ใช้เป็นบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมจนถึงปี พ.ศ.2527  ก่อนที่จะถูกใช้เป็นสมาคมนักปกครองจังหวัดและชมรมลูกเสือชาวบ้านในระยะเวลาหนึ่ง  หลังจากนั้นอาคารหลังนี้ก็ไม่ได้ถูกใช้งานอีกเลย  ในปี พ.ศ.2548 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนอาคารเป็นโบราณสถานของชาติ ต่อมาในปีพ.ศ. 2551 นายบุญสนอง บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในขณะนั้น ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารเป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมือง หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการปรับปรุงเนื้อหานิทรรศการ และเปิดทางสัญจรให้ขึ้นบันไดด้านหน้าซึ่งเคยปิดเพราะเป็นทางเสด็จพระราชดำเนิน เนื่องจากบันไดด้านหลังที่ให้ใช้แต่เดิมมีความลาดชันมากผู้เข้าชมอาจเกิดอันตรายเวลาเดินขึ้นลงได้ 

อาคารจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้น ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและ การตกแต่งได้รับอิทธิพลจากตะวันตก หลังคาจั่วมุงด้วยกระเบื้องหางว่าว พื้นชั้นล่างปูด้วยกระเบื้องซีเมนต์ พื้นชั้นบนปูกระดานไม้เข้าลิ้นเครื่องไม้ที่ใช้ประกอบการก่อสร้างอาคารเป็นไม้ตะเคียนหินและดินเผาที่สร้างได้มาจากส่วนที่เหลือจากการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังเก่า ปัจจุบันคือหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครพนม 

อาคารจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองนครพนมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพ่อเมืองนครพนมตั้งแต่คนแรกจนถึงคนปัจจุบัน รวมถึงเรื่องราวเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินมาที่นครพนม และโครงการในพระราชดำริของทั้ง 2 พระองค์ที่ทรงริเริ่มให้กับชาวนครพนมนอกจากนี้ภายในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ยังมีบ้านพักเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว และอาคารโรงครัวซึ่งอาคารทั้ง 2 หลังสร้างขึ้นพร้อมๆกับจวนผู้ว่าราชการหลังนี้ 

Former Provincial Governor’s Residence Museum of NakhonPhanom Province 

Location 802 SunthonWijit Road, Tambon NaiMuang, Amphoe Mueang, Nakhon PhanomProvince 

Architect / Designer Kubacharoen, a Vietnamese builder  

Proprietor Office of the Permanent Secretary of Ministry of Interior 

Date of Construction 1915 

Conservation Awarded 2012  

History 

The former provincial governor’s residence was the private property of Phraya Adulyadej Siammesuan Pakdipiriyapaha (Oui Nakontap), the intendant of UdonThani who laterbecame the first governor of NakhonPhanom. He sold the house to the Ministry of Interior to use as a residence of the provincial governor. In 1955, it was renovated to serve as the residenceof His Majesty King Bhumibol Adulyadej and Her Majesty Queen Sirikit. 

The building was used as a residence of the governor of Nakhon Phanom until 1984 before it was used asthe Provincial Administrator Association and the Village Scout Club for a period. Later, it was not used until 2005 when the Fine Arts Department has registered the house as a historic building of the nation. In 2008, Mr. Bunsanong Bunme, the governor of NakhonPhanom, renovated the house to be a museum on the history of the city.  

It is a 2-storey brick masonry building of which the architecture and decoration are influenced by the western art style. The gable roof is covered with tiles. The first floor is covered with cement tiles. The upper floor is made of wood. The wood used in the construction is ironwood from the leftover of the building of the old City Hall, which is now the national library of the province. Besides, there are 2 more buildings used as a residence of the officers and the kitchen. 

The Former Provincial Governor’s Residence Museum exhibits about the history, lifestyle and culture of Nakhon Phanom as well as the event on the royal visit of His Majesty King Bhumibol Adulyadej and Her Majesty Queen Sirikit and the royal projects in the province.