อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

อาคารพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ต

อาคารพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ต

 ที่ตั้ง ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ผู้ครอบครอง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

 ปีที่สร้าง พ.ศ. 2473

 ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2553

 ประวัติ

 อาคารพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ต เดิมเคยเป็นเรือนที่พักอาศัยของพระอนุรักษ์โยธา (นุด) ข้าหลวงรักษาราชการ หัวเมืองฝ่ายตะวันตก สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2473 หลังจากนั้นอาคารถูกใช้เป็นที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขภูเก็ต จนกระทั่งมีการสร้างอาคารสำนักงานไปรษณีย์ภูเก็ตขึ้นมาใหม่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จึงได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารเป็นพิพิธภัณฑ์ ตราไปรษณียากรภูเก็ตขึ้น เพื่อเป็นที่รวบรวมความรู้เรื่องแสตมป์และการสื่อสารต่างๆ ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษา หาความรู้ โดยเปิดให้เข้าเยี่ยมชมครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดยตัวอาคารได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถานก่อนหน้านั้นในปี พ.ศ. 2542

 อาคารพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ตเป็นอาคารชั้นเดียว โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาเป็นทรงปั้นหยา มุงกระเบื้องซีเมนต์ จุดเด่นของอาคารอยู่ที่สัดส่วนและมุขด้านหน้าที่มีแผงปูนปั้นเป็นชื่ออาคารเขียนว่าที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข POST & TELAGRAPH OFFICE เสามุขด้านหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยม หน้าต่างเป็นบานไม้เปิดคู่เหนือหน้าต่างเป็นช่องแสง และเหนือช่องแสงมีคิ้วลายปูนปั้น อาคารนี้ไม่มีชายคาแต่ใช้กันสาดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กยื่นออกมาแทนโดยมีค้ำยัน ตกแต่งลวดลายเป็นระยะ

 อาคารพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ตเป็นอาคารชั้นเดียว โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาเป็นทรงปั้นหยา มุงกระเบื้องซีเมนต์ จุดเด่นของอาคารอยู่ที่สัดส่วนและมุขด้านหน้าที่มีแผงปูนปั้นเป็นชื่ออาคารเขียนว่าที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข POST & TELAGRAPH OFFICE เสามุขด้านหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยม หน้าต่างเป็นบานไม้เปิดคู่เหนือหน้าต่างเป็นช่องแสง และเหนือช่องแสงมีคิ้วลายปูนปั้น อาคารนี้ไม่มีชายคาแต่ใช้กันสาดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กยื่นออกมาแทนโดยมีค้ำยัน ตกแต่งลวดลายเป็นระยะ อาคารพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ตจัดแสดงตราไปรษณีย์ยา

 

 Phuket Philatelic Museum

 Location Montri Road, Tambon Talat Yai, Amphoe Mueang, Phuket Province

Proprietor Thailand Post Co., Ltd. 

 Date of Construction 1930

 Conservation Awarded 2010

 History

 Phuket Philatelic Museum was once the residence of Phra Anurakyota (Nud), former gorverment official, formerly a telegraph service building of Phuket province constructed in 1930. Its architectural style is Chino-Portuguese. The building has single storey of ferro concrete. It has landscaping steps for a front entrance. Windows have double panes. Above the windows are decorated by stucco moulding. The building has a hipped roof which once was the popular style in Phuket. This building was declared as a registered national historic site on 22 January 1999.

 After the Thai Post Co., Ltd. constructed another Phuket Post Office, this building was changed into a philatelic museum of Phuket, one of the eight philatelic museums in the region. Inside it holds exhibitions of postage stamps of the country and other countries along with tools and materials representing the evolution of communication, the origin of postal operations and the processing of postage stamps etc. Its objective is to promote the place as a learning resource for Phuket youths and to be an attraction. Open for all visitors free of charge every Monday to Saturday.