อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

อาคารสำนักงานยาสูบเชียงราย

 อาคารสำนักงานยาสูบเชียงราย

ที่ตั้ง เลขที่ 674 ถนนธนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 ผู้ครอบครอง โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

 ปีที่สร้าง พ.ศ. 2507

 ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2553

ประวัติ 

 สำนักงานยาสูบเชียงรายเริ่มตั้งขึ้นโดย บริษัท ยาสูบ อังกฤษ – อเมริกัน (ไทย) จำกัด (บี.เอ.ที.) เมื่อปีพ.ศ.2476 เดิมบริษัทตั้งสำนักงานในที่ดินและโรงเรือนซึ่งเช่าจากเอกชน ต่อมารัฐบาลรับซื้อกิจการจากบริษัทมาเป็นของรัฐ โดยกรมสรรพาสามิต เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2484 จากนั้นกรมสรรพสามิตจึงได้ซื้อที่ดินพร้อมโรงเรือนจากบริษัทป่าไม้อิสเอเชียติก เอ.อาฟริกัน ที่ถนนธนาลัยและที่ถนนสิงหไคล อำเภอเมือง จำนวน 2 แปลง ในราคา 25,000 บาท แล้วจึงย้ายสำนักงานยาสูบมาอยู่ในที่ตั้งปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2485 เป็นต้นมา หลังจากนั้นจึงเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานยาสูบเชียงราย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2507และเปิดทำการเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2509

 อาคารสำนักงานยาสูบเชียงราย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น ลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น ผังพื้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นที่ใช้สอยชั้นล่างประกอบด้วยโถงบันไดกลางอาคาร

 ด้านซ้ายขวาของโถงบันไดเป็นสำนักงาน โดยสำนักงานด้านขวาของโถงบันไดมีความยาวมากกว่าและมีระเบียงล้อมรอบ 3 ด้าน ส่วนพื้นที่ใช้สอยชั้นบนประกอบด้วยโถงบันไดกลางอาคาร โดยชานพักบันไดถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่กลายเป็นระเบียงยื่นยาวออกมาจากตัวอาคารคลุมทางเข้าด้านหน้าโดยไม่มีเสารองรับ ด้านซ้ายของโถงบันไดเป็นสำนักงาน ส่วนด้านขวาของโถงบันไดเป็นห้องประชุมและมีระเบียงล้อมรอบ 3 ด้าน สำหรับห้องน้ำมีทั้งชั้นล่างและชั้นบน จุดเด่นของอาคาร คือ หลังคาห้องประชุมชั้นบนเป็นหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กแบบโครงสร้างเปลือกบาง (Thin Shell Structure) ลักษณะคว่ำหงายสลับกัน 5 ผืน และหลังคายังใช้เป็นฝ้าเพดานภายในห้องประชุมอีกด้วย ส่วนหลังคาสำนักงานและโถงบันไดเป็นหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กแบนเรียบ

 อาคารสำนักงานยาสูบเชียงราย เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมที่สะท้อนยุคสมัยหนึ่งของวงการสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างในประเทศไทย และยังคงมีประโยชน์ใช้สอยจนถึงทุกวันนี้

 Chiang Rai Tobacco Office

 Location 647 Thanalai Road, Amphoe Mueang, Chiang Rai Province

 Proprietor Thailand Tobacco Monopoly

 Date of Construction 1964

 Conservation Awarded 2010

History 

Chiang Rai Tobacco Office was established by the British-American Tobacco Company Limited(Thailand) (B.A.T.) in 1993. In the past, its office was located in the area, renting an edifice from a privatecompany. Later, the government bought the business owned by the Excise Department. The department began operations on September 1st 1941. Long after two plots of land and an edifice was purchased from East Asiatic A. African Company at Thanalai road and at Singhaklai road in Muang district for 25,000 Baht. The Tobacco Office then moved to the new location on January 24th 1942.  

 The edifice’s construction began on June 25th 1964 and opened on January 27th in 1966. Itsarchitectural design was very modern. The building is made of ferro concrete with 2-storey. Its exceptional part is on the top of the building because between each pole a concrete plate creating an arch shaped as a roof covering is installed. The six arched concrete plates are alternately arrayed in a face up position and turning inside-out, revealing its curved ceilings along the outer roof. At the entrance of the building is an open porch installed standing alone without any posts. The interior of the building is divided into rooms including offices, a meeting room, a library and bathrooms.