อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ

 อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ

 ที่ตั้ง ถนนตากสิน ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ผู้ครอบครอง เทศบาลเมืองตาก 

 ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2553

 ประวัติ

 อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ เดิมเป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในอดีตเคยจัดเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงวางศิลาฤกษ์เขื่อนภูมิพล ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2504 และเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดตาก ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา ในปี พ.ศ. 2550 จังหวัดตากได้ปรับปรุงอาคารจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตากหลังเก่านี้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองซึ่งมีจุดประสงค์ให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้แสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดี และงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของเมืองสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป โดยเทศบาลเมืองตากสนับสนุนด้านงบประมาณเป็นส่วนใหญ่ และกรมศิลปากร โดยสำนักศิลปากรที่ 6 จังหวัดสุโขทัย ได้ให้การสนับสนุนการออกแบบการอนุรักษ์ตัวอาคารตามหลักวิชาการ และเมื่อค่ำวันที่ 15 ตุลาคม 2551 จังหวัดตากได้จัดงาน 50 ปี แห่งรอยพระบาทที่ยาตราและได้ทำพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ

 อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ เป็นเรือนไม้สักทอง 2 ชั้น หลังคาปั้นหยา มุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ประดับตกแต่งด้วยไม้ฉลุลาย ชั้นบนจัดเป็นห้องแสดงพระราชกรณียกิจที่เป็นภาพถ่ายและอื่นๆ ส่วนชั้นล่างกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการติดตั้งวัตถุและสิ่งของมีค่าของจังหวัดตาก พื้นที่โดยรอบอาคารได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นสวยงาม

 อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติเป็นตัวอย่างของความตั้งใจในการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรม โดยการปรับเปลี่ยนพื้นใช้สอยภายในอาคารเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่สำคัญอีกแห่งของเมืองตาก

 

Muang Chalermprakiat Musueum of Tak Province

 Location Tak Sin Road, Tombon Raheang, Amphoe Mueang, Tak Province

Proprietor Tak Municipality 

Conservation Awarded 2010 

History

 Mueang Chalermprakiat Museum of Tak Province was formerly an official residence of Tak’s governor. It is located near the Tak municipal building. In the past, it served as a lodge for His Majesty Bhumibol Adulyadej and Her Majesty Queen Sirikit when they proceeded on the opening ceremony of the Bhumibol Dam in 1958. Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn also stayed here once when she performed her duties in Tak province.

 The two storey building is made of gold teak wood decorated with elaborate fretwork. The province has continually maintained the building, keeping it in a perfect condition. On the auspicious occasion of His Majesty Bhumibol Adulyadej’s 80th birthday in 2007, the province renovated this ancient residence transforming it into a town museum for the collection of all local antiquities along with other scattered ancient objects and valuables in surrounding areas of Tak province. The Department of Fine Arts has supported the conservation plan of the building by focusing on its original model which was built entirely of gold teak as well as conserving carved wood with Thai patterns. The first floor exhibits the valuables of Tak province. The upper floor exhibits royal items including photographs and various other items. Theobjective is to encourage people to help preserve the province’s valuable objects. The museum is open to students, the public and other interested people who may wish to visit and learn about the rich provincial history.