อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

อาคารพิพิธภัณฑ์จังหวัดตราด

อาคารพิพิธภัณฑ์จังหวัดตราด

ที่ตั้ง ถนนสันติสุข ตำลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ผู้ครอบครอง เทศบาลเมืองตราด

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2465

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2551

ประวัติ

อาคารพิพิธภัณฑ์จังหวัดตลาด เดิมคือ ศาลากลางจังหวัดตราด (หลังเก่า) สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2465 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อใช้เป็นอาคารสถานที่ราชการของจังหวัดตราดมีลักษณะ เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์ลอนลูกฟูก เมื่อศูนย์ราชการของจังหวัดย้ายไปที่ทำการหลังใหม่อาคารหลังนี้จึงถูกปล่อยให้ร้างลงจนทำให้สภาพของอาคารส่วนใหญ่ชำรุดเสียหายเกือบทั้งหลัง ต่อมากรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ในปี พ.ศ. 2539  หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2548 ตัวอาคารถูกเพลิงไหม้ทั้งหลังทำให้อาคารได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด จังหวัดตราดทั้งส่วนราชการ องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวตราด ได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าความสำคัญของตัวอาคารศาลากลางหลังเก่าแห่งนี้จึงได้ทำการซ่อมแซมใหม่

ศาลากลางจังหวัดตราดหลังเก่านี้เป็นอาคารไม้ยกพื้นสูงใต้ถุนเปิดโล่ง รูปแบบสถาปัตยกรรมผสมระหว่างแบบเรือนไทยท้องถิ่นกับแบบโคโลเนียล ผังอาคารเป็นรูปผืนผ้ายาว หลังคาเป็นปั้นหยาผสมจั่ว ด้านหน้ามีมุขยืนหน้าจั่ว เสาด้านล่าง เป็นเสาปูน

ปัจจุบันเทศบาลเมืองตราดได้รับมอบศาลากลางหลังเก่าไว้ในการดูแล และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวตราด รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดอีกแห่งหนึ่ง โดยจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตจังหวัดตราดต่อไป

 

Trat Museum (The Old City Hall)

Location Santhisuk Road, Tambon Bang Phra, Amphoe Mueang, Trat Province

Proprietor Trat Municipality

Date of Construction 1922

Conservation Awarded 2008

History

The old city hall of Trat province was built in 1922 (during the reign of King Rama VI). The purpose of the building was firstly to serve as a bureaucratic area. It is one storey building with a raised floor. Its roof is tiled with corrugated asbestos cement roofing. After the city hall moved to another location, this building had beenneglected and became almost totally dilapidated. On December 18, 1996, it was officially registered as an archaeological site of Thailand by The Fine Arts Department.

In 2005, the entire building was eventually damaged by fire, Trat province involving the government, the private sector and the local people, realizing that the building is extremely valuable as well as memorable, decided to engage in reparation. After its restoration, Trat donated the building to the Municipal Administration of Trat Province in order to develop it as a historical and cultural learning center of Trat. It is now also a historical and cultural museum of Trat.