อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

หอการค้าไทย - จีน

หอการค้าไทย – จีน

ที่ตั้ง  232  ถนนสาทรใต้  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  -

ผู้ครอบครอง  ภัตตาคาร บลูเอลเลแฟนท์ (เช่าจากหอการค้าไทย – จีน)

ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2458

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2544

ประวัติ

อาคารหอการค้าไทย – จีน เป็นอาคาร 3 ชั้น  สถาปัตยกรรมเรอเนสซองส์รีไววัลผสมอิทธิพลจีน  มีความ โดดเด่นที่มุขหน้าลักษณะคล้ายหอคอย  ส่วนบนสุดเป็นแผงประดับรูปโค้งคล้ายแผงทรงระฆังของอาคารดัทช์ หน้าต่างโค้ง  ตกแต่งด้วยคิ้วบัวปูนปั้นและมีกันสาดยื่นคลุมหน้าต่างชั้นสองและชั้นสาม  ซึ่งเป็นส่วนที่ต่อเติมในช่วงหลัง

แต่เดิม อาคารนี้เป็นที่ทำการของบริษัทบอมเบย์ เบอร์มา ของประเทศอังกฤษ  ซึ่งทำธุรกิจค้าไม้  ต่อมาใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  สมาคมพาณิชย์จีนแห่งประเทศไทย (ต่อมาเปลี่ยนเป็น หอการค้าไทย-จีน)  ได้ซื้ออาคารและที่ดิน เพื่อจัดตั้งที่ทำการสมาคมแห่งใหม่ และได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2473 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธี

ปัจจุบัน หอการค้าไทย – จีน ได้ก่อสร้างอาคารใหม่ในบริเวณเดียวกัน  ส่วนอาคารนี้ก็ได้อนุรักษ์ไว้และให้ภัตตาคาร บลูเอลเลแฟนท์  ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง เช่าเพื่อดำเนินกิจการ นับเป็นตัวอย่างการปรับใช้สอยของอาคารที่น่าสนใจ  ทำให้โบราณสถานยังคงมีประโยชน์ใช้สอย ได้รับการดูแลรักษา และยังคงความมีชีวิตชีวาอย่างต่อเนื่อง

 

Thai – Chinese Chamber of Commerce

Location 233 South Sathon Road, Khet Yan Nawa, Bangkok

Architect/Designer Unknow

Proprietor Blue Elephant Restaurant (rented from Thai-Chinese Chamber of Commerce)

Date of Construction 1915 AD.

Conservation Awarded 2001 AD.

History

The Thai – Chinese Chamber of Commerce is a 3-storey building in Renaissancen Revival style with some Chinese influences. Distinguished feature are the fractable similar to the Dutch bell-shaped gable, and arched windows decorated with mouldings. The upper floors windows are sheltered with hipped roofs, which were added in later period.

The building was originally an office of the Bombay Burma Trading Company. Later, the reign of King Rama VII, the Association of Chinese Commerce in Thailand (the present Thai–Chinese Chamber of Commerce) bought the house and land to be used for their new office. The official opening was held on 14th January, 1930, presided over by King Rama VII and Queen Rambhaibhanni.

At present the Thai – Chinese Chamber of Commerce is moved to a new building at the back of the compound and the old office was let to the Blur Elephant Restautant. The building is, therefore, kept alive and well-maintained by rehabilitation, which is a commendable conservation approach.