พระตำหนักเมขลารูจี

พระตำหนักเมขลารูจี

ที่ตั้ง พระราชวังพญาไท ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมุงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก ถนนราชวิถี

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ นายมาริโอ ตามานโญ (Mario Tamgno)

ผู้ครอบครอง ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2462 - 2463

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2540

ประวัติ

พระตำหนักเมขลารูจีเป็นอาคารขนาดเล็ก เดิมชื่อ “พระตำหนักอุดมวนาภรณ์” สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นส่วนหนึ่งของวังพญาไท ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระที่นั่งและพระตำหนักเพิ่มเติม รวมทั้งพระตำหนักอุดมวนาภรณ์ ซึ่งเป็นตำหนักน้อยริมคลองพญาไทสร้างขึ้นปีพ.ศ. 2462-2463 ใช้เป็นที่ทรงพระอักษร ครั้นเมื่อพระที่นั่งสร้างใหม่แล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2465 จึงทรงพระราชทานนามใหม่ให้พระตำหนักน้อยอุดมวนาภรณ์ว่า พระตำหนักเมขลารูจี

ตัวพระตำหนักเป็นเรือนไม้สัก 2 ชั้น เสา คาน และฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบ ผังอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมหลายรูปต่อกัน รวมทั้งมีมุขรูปวงรีทำให้หลังคามีหลายรูปทรงตามผัง ทั้งทรงปั้นหยา ทรงเพิง ทรงปีกนกโค้งกลม ทรงปิรามิด ซึ่งสถาปนิกได้ออกแบบให้ผสานกันได้อย่างลงตัวในลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบโรแมนติก กลางอาคารมีชานเล็กๆ ช่วยให้พระตำหนักมีความโปร่งสบาย นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งอาคารที่งดงามด้วยกระจกสี

พระตำหนักได้รับการบูรณะในช่วงปี พ.ศ. 2537-2538 ปัจจุบันอาคารนี้ใช้เป็นชมรมนาฏศิลป์และดนตรีในวังพญาไท ในความอุปถัมภ์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Phra Tamnak Mekhakaruchi

Location Phayathai Palace, Pramongkutklao Medicine Center, Royal Thai Army Medical Department, Royal Thai Army Medical Department, Ratchawithi Road, Khet Phaya Thai, Bangkok Architect/Designer Mr. Mario Tamagno

Proprietor Pramongkutklao Medicine Center, Royal Thai Army Medical Department

Date of Construction 1919 - 1920 AD.

Conservation Awarded 1997 AD.

History

Phra Tamnak Mekharuchi (Mekhalaruchi Pavilion) is a small build, originally Called “Phra Tamnak Udomwanaphon”. It is part of the Phayathai Palace compound, which was founded in King Rama V’s reign. Later King Rama VI had new halls and pavilions built including Phra Tamnak Udomwanaphon pavilion as “Phra Tamnak Mekhalaruchi”.

The pavilion is two-storey, built of teakwood. Columns, beams and foundations are ferro-concrete. Roofing material is terracotta tiles. The plan comprises several rectangular and oval shaped, which resulted in a multi-form of roofs, for instance, for instance, hip, lean-to, and dome which are ingeniously integrated into a beautiful and extraordinary Romantic architecture. There is a deck in the middle part which enables good ventilation suitable for the climate. The pavilion is also beautifully decorated with satined glass.

Major restoration was carried out during 1994-1995. At present, the pavilion is used as Phayathai Palce Dance and Music Club, patronized by Pramongkutklao Hospital.