กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ที่ตั้ง ถนนสามเสน เขตพระนคร กรุงเทพฯ

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ -

ผู้ครอบครอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปีที่สร้าง พ.ศ. ประมาณสมัยรัชกาลที่ 6

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2540

ประวัติ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2460 เดิม สังกัดแผนกการสหกรณ์ กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ส่วนอาคารนี้เดิมเป็นส่วนหนึ่งของวังเทเวศร์ที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ต่อมาหม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณ กิติยากร ได้ขายให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี พ.ศ. 2508 ในการจัดซื้อที่ดินดังกล่าว ได้รวมถึงอาคารซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเพื่อพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการด้วยอาคารหลังนี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแนววอาร์ตนูโว เป็นอาคาร 3 ชั้น รวมห้องใต้หลังคา หลังคาจั่วปาดมุม แผนผังและการตกแต่งเรียบง่าย อาคารนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อยังทรงพระเยาว์ ปัจจุบันเป็นห้องทำงานอธิบดี ห้องผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รวมทั้งเป็นห้องสมุด และส่วนให้บริการข่าวสารข้อมูลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Department of Cooperative Auditing

Location Sam Sen Road, Khet Phra Nakhon, Bangkok

Architect/Designer Unknown

Proprietor Ministry of Agriculture and Cooperatives

Date of Construction circa King Rama VI period

Conservation Awarded 1997 AD

History

Department of Cooperative Auditing was founded in 1917. As for the historic building, it was originally part of Wang Thewet palace compound, the residence of Prince Krommaphra Chanthaburinaruenate. Later, Mom Chao Khachonchob Kittikhun sold the property to the Ministry of Agriculture and Cooperative in 1965.

The property included the building that King Rama VI had it built for Prince Krommaphraya Thewawongwaropakan, an Art Nouveau architecture, 3-storey including the attic under a hipped gable roof. This building is especially important because it was a place that HM Queen Sirikit used to stay during her childhood. The building, at present, houses the Director General’s office, offices of Expert, a library, and Information Centre of the Department of Cooperative Auditing.