หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  จังหวัดนครพนม

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  จังหวัดนครพนม

ที่ตั้ง  ถนนอภิบาลบัญชา  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  ขอแบบมาจากศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ผู้ครอบครอง  หอสมุดแห่งชาตินครพนม

ปีที่สร้าง  ประมาณปี พ.ศ. 2458

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2540

ประวัติ

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดนครพนม เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอปัลลาเดียน  โครงสร้างผนังรับน้ำหนักก่ออิฐถือปูน มี 2 ชั้น และมีหอคอยที่มุมสุดอาคารด้านหน้าทั้ง 2 ข้าง หลังคามุงกระเบื้องว่าว ซุ้มประตูและหน้าต่างส่วนใหญ่เป็นซุ้มโค้งต่อเนื่องกัน ผนังภายนอกทางด้านหน้าตกแต่งด้วยเสาติดผนังที่สูงต่อเนื่องกัน เรียกว่า super-imposed of pilasters

อาคารนี้เมื่อแรกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศาลากลางจังหวัด  โดยพระยานครานุรักษ์ (อุ้ย นาครทรรพ) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคนแรก ได้ขอแบบแปลนศาลากลางจังหวัดเชียงรายมาสร้างในปี พ.ศ. 2458 และให้นายก่าย ช่างชาวญวนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง  เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้ใช้เป็นศาลากลางจังหวัดมาจน พ.ศ. 2520  ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นที่ทำการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ระหว่าง พ.ศ. 2523 - 2533

ครั้งใน พ.ศ. 2533  พลเอกมานะ รัตนโกเศศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น ให้การสนับสนุนในการจัดตั้งหอสมุดแห่งชาติสาขาขึ้นที่จังหวัดนครพนม  แต่ขณะนั้นยังไม่มีงบประมาณที่จะก่อสร้างอาคารใหม่ จึงให้ปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังเดิมเพื่อใช้เป็นหอสมุด และได้เข้าร่วมในโครงการที่รัฐบาลจัดขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (12 สิงหาคม 2535)  และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  จังหวัดนครพนม” เริ่มเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน 2537

 

Queen Sirikit National Library, Nakhon Phanom Province

Location Aphibanbancha Road, Tambon Nai Mueang, Amphoe Mueang, Nakhon Phanom Province

Architect/Designer design from Chiang Rai Provincial Office

Proprietor Nakhon Phanom National Library

Date of Construction 1915 AD.

Conservation Awarded 1997 

History

AD. Queen Sirikit National Library, Nakhon Phanom Province is a Neo-Palladian architecture. Its structure is brick masonry wall-bearing, 2-storey, with 2-towers at both ends of the building. The exterior walls feature connected arches and superimposed order of pilasters.

The building was originally built as town hall by Phraya Nakharanurak (Oui Nakhonthap),the first Governor of Nakhon Phanom. The designed was obtained by request from Chiang Rai Province and construction began in 1915. Building contractor was Mr. Kai, a Vietnamese. The building has been used a Provincial Hall until 1977, then it was changed as office of the Internal Security Operations Command during 1980 - 1990.

In 1990, General Mana Rattanakoses, an MP of Nakhon Phanom who was the Minister of Education, intiated the establishment of a national library at Nakhon Phanom. However,the budget was not sufficient for construction of a new building therefore, the old Provincial Hall has been chosen be rehabilitated as a library. The project was part of the Celebration on 5th Cycle of Queen Sirikit Birthday (12th August, 1992). Hm the Queen had granted a permission for the library to be named “Queen Sirikit National Library, Nakhon Phanom Province”, which has been opened to public since June, 1994.