พลับพลาสถานีรถไฟบางปะอิน

พลับพลาสถานีรถไฟบางปะอิน

ที่ตั้ง  ข้างสถานีรถไฟบางปะอิน  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  -

ผู้ครอบครอง  การรถไฟแห่งประเทศไทย

ปีที่สร้าง  ก่อน พ.ศ. 2439

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2540

ประวัติ

พลับพลาสถานีรถไฟบางปะอิน เป็นอาคารเปิดโล่งลักษณะศาลา ตัวอาคารเป็นไม้ ตกแต่งด้วยไม้ฉลุและกระจกสีแบบยุโรป  ตามที่นิยมกันในยุควิคตอเรียน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพลับพลานี้ เพื่อเป็นที่ประทับรอรถไฟระหว่างเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับ ณ พระราชวังบางปะอินเวลานั้น  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างทางรถไฟสายแรกจากกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา เมื่อทางรถไฟสร้างมาถึงสถานีอยุธยา พระองค์จึงทรงประกอบพิธีเปิดการเดินรถไฟอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2439 และในวันเดียวกันนั้น ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดพลับพลา ณ สถานีรถไฟบางปะอินด้วย

พลับพลาสถานีรถไฟบางปะอินเคยเป็นที่รับเสด็จและที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้า ลูกยาเธอ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ในการเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟ ตัวอาคารได้รับการบูรณะและดูแลรักษาไว้อย่างดี

 

Phlabphla, Bang Pa-in Railway Station

Location  Beside Bang Pa-in Railway Station, Amphoe Bang Pa-in, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Architect/Designer Unknown

Proprietor State Railway of Thailand

Date of Construction before 1896 AD.

Conservation Awarded 1997

History

AD. Phlabphla (open pavilion) at Bang Pa-in Railwawy Station is open wooden structure ecorated with fretwork and stained glass in Victorian style.

The pavilion was built by order of King Rama V to be used as his waiting room during his train trips to Bang Pa-in Palace. During his reign, the first railroad was constructed from Bangkok to Ayutthaya Station, the King had an official Opening Ceremony of Siam Railway held on 26th March, 1869. Later on the same day, he officially opened the Phlabphka at Bang Pa-in Station.

This pavilion has served several member of the royal family, for instance, King Rama V, HM King Bhumbol Adulyadej of the present reign, HM Queen Sirikit, and the prince and princesses during their train trip. The building is maintained and conserved to the present day.