อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

โบสถ์และสำนักแม่ชีอุรสุลิน โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

โบสถ์และสำนักแม่ชีอุรสุลิน โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ที่ตั้ง โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ -

ผู้ครอบครอง โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2469

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2544

ประวัติ

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2469 โดยคุณแม่มารี เบอร์นาร์ด มองแซล ส่วนโบราณสถานสำคัญในบริเวณโรงเรียน คือโบสถ์และสำนักแม่ชีอุรสุลินนั้น ได้ตั้งอยู่ในที่ดินก่อนแล้วและไม่ทราบประวัติการก่อสร้างหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเข้าของเดิมของอาคารแต่อย่างใด

 อย่างไรก็ดี รูปแบบของอาคารก็มีคุณค่าในตัวเอง โดยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบดัทช์โคโลเนียล เป็นอาคารไม้หลังคาจั่ว ช่วงกลางเป็นหอคอยสูง 3 ชั้น และปีกซ้ายเป็นหอคอยสูง 2 ชั้น หลังคามุงกระเบื้อง ที่พิเศษคือหลังคาหอคอยด้ายซ้ายมุงกระเบื้องเป็นลวดลายรูปไม้กางเขน หน้าจั่วตกแต่งด้วยไม้ฉลุ

อาคารนี้นับเป็นอาคารหลังแรกของโรงเรียนที่เคยใช้บางส่วนเป็นห้องนอนเรียนประจำ ปัจจุบันใช้เป็นโบสถ์ เป็นที่พักอาศัยของแม่ชี เป็นห้องพยาบาล และเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งพระเยาว์ และทรงเคยเป็นนักเรียนที่โรงเรียนนี้ในปี พ.ศ. 2475 

 Ursulin Church and Convent, Mater Dei School

 Location Mater Dei School, Phloenchit Road, Khwaeng Lumphini, Khet Pathum Wan, Bangkok

 Architect/Designer Unknown

 Proprietor Mater Dei School

 Date of Construction 1926 AD

 Conservation Awarded 2001 AD

 History

 Mater Dei School was founded in 1926 AD by Mother Marie Bernard Moncel, who bought a land on Ploenchit road, including a building with two towers, the history of which is unknown.

 Nevertheless, the architecture is valuable in itseft. The building is Dutch Colonial Style with a 3-storey tower in the middle and a 2-storey tower at the left wing. The roof tiles of the left tower are carefully laid in cross-shaped designs, and the gables are decorated with wooden fretwork.

 The building is considered the first building of Mater Dei School, which once was partly used as student dormitory. Its present functions comprise a church, a convert, a clinic, and museum which hold exhibitions on HM King Ananthamahidol and HM King Bhumibol Adulyadej, who were students during 1932.