อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

ร้านทองไทยเจริญ

ร้านทองไทยเจริญ

ที่ตั้ง  134 - 136  ถนนพรหมเทพ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  -

ผู้ครอบครอง  นายบุญสิน  บุญสุข

ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2440 – 2460

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2540

ประวัติ

ร้านทองไทยเจริญ เป็นอาคารพาณิชย์ก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น รูปแบบอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตก สมัยรัชกาลที่ 5  ซึ่งแพร่หลายไปตามหัวเมืองที่ทรงแต่งตั้งเชื้อพระวงศ์หรือเจ้านายไปปกครอง

อาคารนี้ ชั้นล่างใช้เป็นร้านค้า ชั้นบนใช้เป็นที่พักอาศัย เดิมร้านนี้เคยเป็นร้านขายยา ต่อมาเปลี่ยนเป็นร้านขายหนังสือ ปัจจุบันเป็นร้านขายทอง โดยคุณสุรัตน์ พิชญาจิตติพงษ์ เช่าจากเจ้าของคือ คุณบุญสิน บุญสุข และได้ซ่อมแซมอาคาร รวมทั้งอนุรักษ์งานปูนปั้นตกแต่งซึ่งเป็นของเดิมไว้ เมื่อ พ.ศ. 2536

 

Thai Charoen Gold Shop

Location 134 – 136 Phromthep Road, Amphoe Mueang, Ubon Ratchathani Province

Architect/Designer Unknown

Proprietor Mr. Bunsin Bunsuk

Date of Construction 1987 - 1917 AD.

Conservation Awarded 1997 AD.

History

Thai Charoen Gold Shop is a 2-storey shophouse with a Western-influenced architecture that was popular in King Rama V’s reign, especially at provinces where member of the royal family were sent to govern.

The building functions both as a shop and a residence. Originally, this shop was a grugstore and was changed to a bookshop before becoming a gold shop at present. The shop owner, Surat Phitchyachittiphong rented the place from Mr. Bunsin Bunsuk in 1993, and has the building repaired as well as the decoration conserved.