อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

บ้านจักรพงษ์ (วังจักรพงษ์)

บ้านจักรพงษ์ (วังจักรพงษ์) Chakrabongs House

ที่ตั้ง ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ นายแอร์โกเล มันเฟรดี (Ercole Manfredi) นายเอ็ดวาร์ด ฮีลี (Edwaed Healey)

ผู้ครอบครอง ม.ร.ว. นริศรา จักรพงษ์

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2452 - 2453

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2530

ประวัติ

วังจักรพงษ์หรือบ้านจักรพงษ์ เดิมเรียกว่าวังท่าเตียน สร้างขึ้นเมื่อปลายปีพ.ศ. 2452 แล้วเสร็จกลางปี 2453 เป็นวังของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ และหม่อมคัทริน สร้างในลักษณะของบ้านพักผ่านริมน้ำตามความประสงค์ของหม่อมคัทริน นอกจากนี้ทรงมีพระประสงค์จะให้เป็นตำหนักที่ประทับของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ พระโอรสซึ่งขณะนั้นทรงศึกษาอยู่ ณ ประเทศอังกฤษ รูปแบบของอาคารเป็นตึกแบบที่ได้รับอิทธิพลสภาปัตยกรรมพื้นถิ่นตะวันตก หรือโดเมสติกรีไววัล สไตล์ (Domestic Revival Style) ตอนหน้ามี 2 ชั้น ปีกซ้ายในมี 3 ชั้น และมีหอคอยอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ พระอัฐิของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ อาคารนี้มีมุขด้านหน้าเพียงมุขเดียว ส่วนด้านแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเฉลียงรับลม เฉลียงด้านล่างเป็นทรงโค้งครึ่งวงกลม มีบันไดทอดไปยังศาลาท่าน้ำ สถาปนิกผู้ออกแบบคนแรกคือ นายแอร์โกเล มันเฟรดี (Ercole Manfredi) สถาปนิกชาวอิตาลี ส่วนในการต่อเติมอาคารเป็น 3 ชั้นนั้น นายเอ็ดวาร์ด ฮีลี (Edward Healey) สถาปนิกชาวอังกฤษเป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบันวังจักรพงษ์หรือบ้านจักรพงษ์ ภายในบริเวณบ้านประกอบด้วยที่ทำการของสำนักงานกองมรดกของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพงษ์ มูลนิธิ “จักรพงษ์มูลนิธิ” และกิจการอื่นๆ ที่ท่านดูแลที่ทำการดังกล่าวตั้งอยู่ในอาคารริมกำแพง ซึ่งเป็นอาคารบริวารของวังมาแต่เดิม

  

Chakrabongse House

Location Maharat Road, Khet Phra Nakhon, Bangkok

Architect/Designer Mr. Ercole Manfredi, Mr. Edward Healey (extension design)

Proprietor Mom Ratchawong Narisa Chakrabongse

Date of Construction 1909 - 1910 AD

Conservation Awarded 1987 AD

History

Chakrabonge House was originally called “Wang Tha Tian” (Tha Tian Palace) built in late 1909 as a riverside pavilion for Prince Chakrabongsebhuvanat and Lady Kathrin, his wife. It was also intended to be a house for their son, Prince Chulachakrabongse who was studying in England at that time.

The architecture is Domestic Revival style with 2-storey at the front, 3-storey at the left wing and a tower, which house the relics of King Rama V, Queen Si Patcharinthra, Prince Chakrabongsebhuvanat, and Prince Chulachakrabongse. There is a porch at front, a terrace at the rear, and a riverside pavilion. The original house was designed by Mr. Ercole Manfredi, an Italian architect, and later Mr. Edward Healey, and English architect, did the addition of the 3rd storey.

At present, the house belongs to Mom Ratchawong Narisa Chakrabongse, daughter of Prince Chulachakrabongse who takes care of the house, foundations and office of the family, which are situated in an outbuilding by Maharat Road.