อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

อาคารรับเสด็จมัสยิดต้นสน

อาคารรับเสด็จมัสยิดต้นสน

ที่ตั้ง447 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ผู้ครอบครอง มัสยิดต้นสน

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2555

ประวัติ

มัสยิดต้นสนเป็นมัสยิดถือได้ว่าเป็นมัสยิดที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพมหานครเดิมเรียกว่า กุฎิใหญ่หรือ กุฎิบางกอกใหญ่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2231 สมัยกรุงศรีอยุธยา ปลายรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สันนิษฐานว่าชาวมุสลิมเชื้อสายจามเข้ามาเป็นกองอาสาต่างชาติในสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราช (พ.ศ. 2077-2111) ซึ่งเป็นช่วงการเกณฑ์แรงงานอาสาต่างชาติเพื่อการศึกสงครามและบูรณะประเทศโดยเฉพาะการขุดคลองลัดบางกอกในปี พ.ศ. 2085 จึงเกิดการรวมตัวกันเป็นชุมชนขึ้น จึงทำให้มีชุมชนมุสลิมเกิดขึ้นในบริเวณท้ายป้อมเมืองบางกอกหรือป้อมวิชัยประสิทธิ์ในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อมด้วย พระอนุชา (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช) ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมชมมัสยิดต้นสน เป็นการส่วนพระองค์ ชาวชุมชน จึงได้ปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็น อาคารรับเสด็จ โดยตัวอาคารเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยาประดับลวดลายขนมปังขิง มีแผนผังเป็นรูปตัว T หลังคามุงกระเบื้องว่า ที่มุขหน้ามีบันไดทางขึ้นทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ผนังอาคารเป็นผนังแบบเข้าลิ้น และใกล้ๆ กันนั้นก็มีศาลาโถงแปดเหลี่ยมที่สร้างขึ้นภายหลังอาคารรับเสด็จ แต่เน้นรูปทรงสถาปัตยกรรมให้ผสมผสานกลมกลืนกันอีกด้วย

ปัจจุบันมัสยิดต้นสนยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารรับเสด็จหลังนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาคารที่สำคัญทั้งคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมของไทย

Pavilion of Tonson Mosque

Location 447 Wang Derm Road, Khwaeng Wat Arun, Khet Bangkok Yai, Bangkok

Proprietor Tonson Mosque

Conservation Awarded 2012

History

Tonson Mosque is regarded as the most important and oldest mosque in Bangkok. Formerly, it was called Kudi Yai or Kudi Bankok Yai built in 1688 at end of the reign of King Narai in the Ayutthaya period. It is assumed that the Muslims of Cham ethnic were a foreign volunteer unit in the reign of King Chairachathirat (1534-1568). After that, they gathered as a Muslim community in the rear of Wichaiprasit Fort in Bangkok.

On 26 April 1946, His Majesty King Ananda Mahidol along with his younger brother (His Majesty King Bhumibol Adulyadej) proceeded to the mosque for a private visit. Therefore, the community improved the building for the visit. It is a 2 storey wooden building. The hipped roof is covered with kite shaped concrete roof tiles. There are stairs in the right and left sides.

Presently, the mosque has not yet had a clear policy to preserve and develop this building, which is a significant building in the history and architecture of Thailand.