วังสวนบ้านแก้ว  สถาบันราชภัฎรำไพพรรณี

วังสวนบ้านแก้ว  สถาบันราชภัฎรำไพพรรณี

ที่ตั้ง  สถาบันราชภัฎรำไพพรรณี  411 หมู่ 5  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม  กฤดากร  ออกแบบพระตำหนักใหญ่ (พระตำหนักเทา) หม่อมเจ้ากรวิก  จักรพันธุ์  ออกแบบพระตำหนักดอนแค (พระตำหนักแดง)

ผู้ครอบครอง  สถาบันราชภัฎรำไพพรรณี 

ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2493 

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2545 

ประวัติ 

วังสวนบ้านแก้ว  เป็นวังส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7  ซึ่งพระองค์ได้ประทับที่นี่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493  และทรงดำเนินกิจการบ้านสวนแก้วมาจนกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการได้ขอซื้อไปเพื่อจัดตั้งวิทยาลัยครูจันทบุรีในปี 2515  ภายในบริเวณมีอาคารประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ พระตำหนักใหญ่ และพระตำหนักดอนแค 

พระตำหนักใหญ่ หรือพระตำหนักเทา เป็นบ้านชั้นครึ่ง ช่วงบนเป็นไม้สัก ช่วงล่างก่ออิฐฉาบปูน  รูปแบบสถาปัตยกรรมโมเดิร์น ลักษณะเหมือนอาคารแบบแพรรีเฮาส์ ของแฟรงค์ ลอยด์ ไรท์  ออกแบบโดยหม่อมเจ้า สมัยเฉลิม กฤดากร  อาคารนี้เป็นที่ประทับส่วนพระองค์และที่รับรองแขกของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ด้านข้างอาคารมีซุ้มดอกเห็ดใช้เป็นที่เสวยพระสุธารสชา 

พระตำหนักดอนแค หรือพระตำหนักแดง ออกแบบโดยหม่อมเจ้ากรวิก จักรพันธุ์ เป็นอาคาร 2ชั้น ทาสีแดงรูปแบบโมเดิร์นเช่นเดียวกัน เป็นที่ประทับของหม่อมเจ้าหญิงผ่องผัสมณี กฤดากร ราชเลขานุการส่วนพระองค์ พระตำหนักทั้งสองได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 โดยสถาบันราชภัฎรำไพพรรณี  

Wang Suan Ban Kaew, Rajabhat Institute Rambhaibhanni 

Location Ratjabhat Institute Rambhaibhanni, 41 Mu 5, Tambon Tha Chang, Amphoe Mueang, Chanthaburi Province 

Architect/Designer Phra Tamnak Yai (Phra Tamnak Thao): Mom Chao SamaiChaloem

Kridakorn Phra Tamnak Don Khae (Phra Tamnak Dang): Mom Chao Korawik Chakraphan  

Proprietor Rajabhat Insitute Rambhaibhanni 

Date of Construction 1950 AD. 

Conservation Awarded 2002 AD. 

History 

Wang Suan Ban Kaew was a private residence of Queen Rambhaibhanni, consort of King Rama VII. The Queen had lived here since 1950 to manage her Suan Ban Kaew (Ban Kaew Orchard) until 1972, when the Ministry of Education requested to buy the place to be founded as Chanthaburi Teacher’ College. Historic buildings in compound are Phra Tamnak Yai and Phra Tamnak Don Khae. 

Phra Tamnak Yai or Phra Tamnak Thao (Grey Pavilion) is one – and – haft – storey built of teakwook and brick masonry, designed by Mom Chao Samaichaloem Kridakorn. It was the Queen’s private residence and was also used for receiving her guests. The buiding is Modern style, rather similar to Mr. Frank Lloyd Wright’s Prairie House. 

Phra Tamnak Don Khae or Phra Tamnak Daeng (Red Pavilion) was designed by Mom Chao Korawik Chakraphan, also in modern style. It is a 2-storey building painted in bright red colour built as a residence for Mom Chao Ying Phongphasmani Kridakorn, the secretary to the Queen. Both pavilions are now used as exhibition halls of the museum which has been established since 1976 by Rajabhat Institute Rambhaibhanni.