พระรามราชนิเวศน์

พระรามราชนิเวศน์

ที่ตั้ง  บ้านปืน ริมแม่น้ำเพชรบุรี  ตำบลบ้านหม้อ  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  นายคาร์ล  ดือห์ริง  (Karl Döhring)

ผู้ครอบครอง  กองทัพบก

ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2453

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2543

ประวัติ

พระรามราชนิเวศน์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “วังบ้านปืน”  สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อเป็นที่ประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถในระหว่างเสด็จประพาสจังหวัดเพชรบุรี  ด้วยทรงเห็นว่าพระนครคีรีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นนั้น อยู่บนเขา ยากต่อการจัดหาน้ำอีกทั้งยังไกลจากตัวเมือง ไปมาไม่สะดวกนัก  จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นใหม่ที่บ้านปืน ริมแม่น้ำเพชรบุรีและโปรดเกล้าฯ ให้ นายคาร์ล  ดือห์ริง (Karl Döhring)  สถาปนิกชาวเยอรมันเป็นผู้ออกแบบ  ได้วางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2453  หลังจากนั้นไม่กี่เดือน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการก่อสร้างต่อมาจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2459  และพระราชทานนามว่า “พระที่นั่งศรเพชรปราสาท”  ต่อมาจึงพระราชทานนามใหม่ว่า “พระรามราชนิเวศน์”

ตัวอาคารพระที่นั่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบจูเก็นด์สติล หรืออาร์ตนูโวแบบเยอรมัน  วางผังล้อมลานโล่ง มีลักษณะเด่นที่มุขทางเข้าประกอบด้วยแผงประดับทั้งกว้างและสูงขึ้นไปประมาณหลังคาชั้นบน  หลังคาปั้นหยาเปลี่ยนมุม (Mansard)  อันแสดงถึงอิทธิพลศิลปะบาโรคในเยอรมัน และมีหลังคาโดมมุงด้วยโลหะที่ปีกขวาของอาคาร ในด้านอื่นๆ ของอาคารก็ดูหลากหลายด้วยรูปทรงที่นำมาประกอบกัน ทำให้อาคารนี้เมื่อมองจากด้านหน้า ดูสง่า หนักแน่น แต่เมื่อมองจากด้านอื่นๆ กลับดูมีจังหวะเคลื่อนไหว อันเป็นลักษณะที่แตกต่างจากสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิค ภายในพระรามราชนิเวศน์มีการประดับตกแต่งที่เน้นการใช้กระเบื้องเคลือบได้อย่างงดงามและมีสีสันสดใส  ส่วนที่ลานโล่งในปัจจุบันจัดเป็นสวนน้ำพุ  แต่เดิมเคยเป็นสนามแบตมินตัน  ซึ่งกล่ววกันว่าเป็นสนามแรกในประเทศไทย

Phra Ram Ratchaniwet

Location Ban Puen, by Petchburi River, Tambon Ban Mo, Amphoe Mueang, Petchaburi Province

Architect/Designer Mr. Karl Döhring

Proprietor Royal Thai Army

Date of Construction 1910 - 1916 AD.

Conservation Awarded 2000 AD.

History

Phra Ram Ratchaniwet, generally known as Wang Ban Puen, was built by initation of King Rama V as a resort house for his visits to Petchaburi. Mr. Karl Döhring, a German architect, was commissioned to design the project. Construction began in 1910, regrettably the King passed away a few months afterward therefore, King Rama VI took care of the prouject until completed in 1916.he then named it “Phra Thinang Sonpetch Prasat”, which was later changed to “Phra Ram Ratchaniwet”.

The architecture is Jugendstill, or German Art Nouveau style, which comprises rectangular halls surrounding a courtyard. The entrance is accentuated by a large fractable; the roofs are Mansard, with a domed hall at the right wing. The front fagade appears stately and solid, whereas the other sides are dynamic with several forms of roofs and masses, which is notably different from Classical building.

The interior is also brautifully decorated with glazed tiles on floors and walls. The courtyard, where a fountain stands at present, was originally a Badminton court that is qputed as the first one in Thailand.