ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

ที่ตั้ง  21/1 หมู่ที่ 4  ถนนอู่ทอง  ตำบลหอรัตนไชย  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  -

ผู้ครอบครอง  กระทรวงยุติธรรม

ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2452

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2530

ประวัติ

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นเมื่อ ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2452)  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อใช้เป็นที่ทำการศาลมณฑลกรุงเก่า (อยุธยา)  ต่อมาเมื่อยกเลิกศาลมณฑลในปีพ.ศ. 2476  และเปลี่ยนเป็นศาลจังหวัด  อาคารนี้จึงได้ใช้เป็นทั้งที่ทำการศาลจังหวัดและที่ทำการศาลแขวง  มาจนปีพ.ศ. 2522  จึงได้ใช้เป็นที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาเพียงอย่างเดียวมาจนปัจจุบัน รูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารเป็นแบบนีโอปัลลาเตียน  มีลักษณะสมมาตร  ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาปั้นหยา  มีมุขทางเข้าอยู่กลางเป็นหน้าจั่วอย่างวิหารแบบคลาสสิค  รองรับด้วยเสาสูง 4 ต้น  ที่ช่วงเสาตรงมุมอาคารทั้งสองด้านประดับด้วยเสาอิงสูงตลอด 2 ชั้นเช่นเดียวกัน  เคยมีการปรับปรุงโดยเปลี่ยนพื้นไม้ชั้นล่างเป็นพื้นหินขัดเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาและทาสี  ส่วนภายนอกอาคารนั้นยังคงรูปแบบดั้งเดิม

 

Phra Nakhon Si Ayutthaya Municipal Court

Location  21/1 Mu 4, U Thong Road, Tambon Ho Rattanachai, Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya, PhraNakhon Si Ayutthaya 

Province Architect/Designer Unknown

Proprietor Ministry of Justice

Date of Construction 1909 AD.

Conservation Awarded 1987 AD.

History

Phra Nakhon Si Ayutthaya Municiple Court was founded in 1909 AD., the reign of King Rama V. It was originally the Krung Kao Monthol Court (Court of Ayutthaya administrative Area). When the Monthol administrative system was abrogated in 1933, it became both provincial court and municipal court until 1979 the the building has served only as municipal court until today. The building is Neo-Palladian architectural style. Its plan is rectangular, symmetric with a gabled porch supported by 4 pillars, like a Classic temple. Both ends of the building are also decorated with superimposed pilasters of 2-storey height. The building materials were changed to terrazzo, and changes to roof tiles and paint, however, the overall appearance remains an original.